Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2024 №01 (07) DOI of Article
10.37434/as2024.01.08
2024 №01 (01)

Автоматичне зварювання 2024 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2024, с. 67-71

Санітарно-гігієнічна оцінка шуму при механізованому аргонодуговому зварюванні неплавким електродом алюмінієвих сплавів

А.О. Лук’яненко, В.А. Кулєшов, А.Г. Покляцький

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Важливим показником якості зварювальної технології є санітарно-гігієнічні показники і рівень шкідливих факторів. В роботі досліджені закономірності утворення такого шкідливого фактору, як акустичний шум, під час механізованого аргонодугового зварювання неплавким електродом (АДЗНЕ, зарубіжний аналог – TIG) алюмінієвих сплавів 1460 (Al–Cu–Li) та 1201 (Al–Cu) з метою створення рекомендацій для поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик на робочому місці оператора-зварника. Встановлено, що величина зварювального шуму на робочому місці при силі зварювального струму в діапазоні номінальних величин 140…260 А значно перевищує гранично припустимий рівень шуму і досягає 99 дБА. Рівень шуму не залежить від хімічного складу і механічних властивостей алюмінієвих сплавів і також від способів обробки поверхні зразка. АДЗНЕ алюмінієвих сплавів 1460 і 1201 вимагає застосування спеціальних методів і засобів захисту від шуму. Бібліогр. 13, табл. 4, рис. 2.
Ключові слова: алюмінієві сплави 1460 та 1201, аргонодугове зварювання неплавким електродом, безпека праці, рівень акустичного шуму, захист від шуму


Надійшла до редакції 20.11.2023
Отримано у переглянутому вигляді 29.11.2023
Прийнято 14.12.2023

Список літератури

1. Жидецький В.Ц. (2002) Основи охорони праці. Підручник. Львів, Афіша.
2. Lukinenko, A.O., Motrunich, S.I., Darko BajicDarko et al. (2021) Noise Level Assessment and Mechanical Properties of Welded Joints of Aluminium Alloys of the Al–Cu–Li System in FSW and TIG Welding. FME Transactions, 49, 1, 220–224.
3. Белецкий В.М., Кривов Г.А. (2005) Алюминиевые сплавы (Состав, свойства, технология, применение) Справочник. Фридляндер И.Н. (ред.). Киев, КОМИНТЕХ.
4. Ищенко А.Я., Лабур Т.М. (2013) Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов. Киев, Наукова думка.
5. Mashin, V.S., Poklyatsky, A.G., Fedorchuk, V.E. (2005) Mechanical properties of aluminium alloys in consumable and nonconsumable electrode arc welding. TPWG, 9, 39–45.
6. (1999) СН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. Введ. 01.12.1999.
7. Грінченко В.Т., Вовк Ш.В., Маципура В.Т. (2007) Основи акустики. Київ, Наукова думка.
8. Тейлор Дж. (1985) Введение в теорию ошибок. Москва, Мир.
9. Левченко О.Г., Кулешов В.А., Арламов А.Ю. (2014) Санитарно-гигиеническая оценка шума при ручной дуговой сварке покрытыми электродами. Автомат. сварка, 9, 47–50.
10. Рейсген У., Врис де Я. (2013). Определение нестабильности процесса МАГ сварки по искажению акустических параметров дуги. Автомат. сварка, 7, 41–45.
11. Средства индивидуальной защиты органов слуха // https://svan.com.ua/sredstva-zashchity-organov-sluha/.
12. (2020) ДСТУ EN 352-1:2018 (EN 352-1:2002, IDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 1. Навушники протишумові. Введ. 2020-01-01.
13. (2020) ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Частина 2. Викладки протишумові. Введ. 2020-01-01

Реклама в цьому номері: