Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №04 (06) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.04.07
2018 №04 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #04

Технічна діагностика і неруйнівний контроль №4, 2018, стор. 51-57

Особливості контролю технічного стану несучих конструкцій залізобетонних шахтних копрів

В. А. Куліш, Е. С. Крилов


ДП «Інститут «УкрНДІпроект» Міненерговугілля України. 03142, м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 46/2. E-mail:post.unp@ukr.net

Реферат:
Розроблено стандарт Міненерговугілля України СОУ-Н10.1.00174125.002:2012 «Порядок і організація обстеження залізобетонних копрів», який регламентує процедури контролю і оцінки технічного стану несучих конструкцій і враховує специфіку інструментальних обстежень залізобетонних виробів з використанням сучасних методів і засобів неруйнівного контролю. Він відповідає вимогам діючих законодавчих і нормативних документів та сприяє підвищенню безпеки і надійності експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки за рахунок своєчасного одержання інформації про фактичний технічний стан шахтних копрів. Бібліогр. 9, табл. 5, рис. 3.
Ключові слова: контроль, технічний стан, копер, залізобетонна конструкція, інструментальне обстеження, дефект, пошкодження, надійність, безпека

Надійшла до редакції 23.10.2018
Підписано до друку 11.12.2018

Список літератури
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.04 № 687. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.
2. НПАОП 45.2-1.01-98. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.
3. ДСТУ БВ.2.7-220:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю.
4. ДСТУ БВ.2.7-226:2009. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності.
5. ДСТУ БВ.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками.
6. Куліш В. А., Крилов Е. С. (2018) Контроль і оцінка технічного стану металевих конструкцій будівель і споруд шахтної поверхні. Техническая діагностика и неразрушающий контроль, 1, 47–52.
7. ДБНВ.3.1-1-2002. Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и оснований промышленых зданий и сооружений. (Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будівель і споруд).
8. ДСТУ НБВ.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану.
9. СОУ-Н10.1.00174125,002:2012. Порядок і організація обстеження залізобетонних копрів. Стандарт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.