Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №02 (04) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.02.05
2020 №02 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №2, стор. 31-36

Аналіз напівемпіричних залежностей для визначення концентрації напружень в об`ємних пошкодженнях на поверхні трубопроводу

П.С. Юхимець1, Л.Я. Юрко1, С.В. Кобельський2, В.І. Кравченко2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України. 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2. E-mail: ips@ipp.kiev.ua

В роботі проведено порівняльний аналіз деяких рівнянь для розрахунку напружень в зоні корозійних пошкоджень на поверхні трубопроводу. В якості еталонних значень використовувались результати розрахунків напружень МСЕ в зоні об’ємних поверхневих дефектів. Геометричні параметри, необхідні для проведення розрахунків, були представлені у вигляді відповідного набору випадкових незалежних величин, які варіювали в певних межах. Визначено залежності, застосування яких забезпечує помірно консервативні величини і відносно вузький діапазон занижених значень ККН, що є оптимальними при проведені розрахунків максимальних напружень в дефектах, відповідно, на зовнішній та внутрішній поверхнях. Бібліогр. 19, табл. 3, рис. 5.
Ключові слова: концентрація напружень, корозійні дефекти, трубопроводи

Надійшла до редакції 19.11.2019

Список літератури

1. Петерсон Р. (1977) Коэффициенты концентрации напряжений. Москва, Издание Мир.
2. Kirsch B. Z. VDI. July 16., Vol. 42, (1898), pp. 797–807
3. Lekkerkerker J.C. (1964) Sress concentration around circular holes in cylindrical shells. Proc. 11th Internat. Congr. Appl. Mech., Springer, Berlin, 283.
4. Erigden A.C., Naghdi A.K., Thiel C.C. (1965) State of stress in a circular cylindrical shell with a circular hole. Welding research council bulletin, 102.
5. Van Dyke P. (1965) Stress about a circular hole in a cylindrical shell. AIAA J., 3, p. 1733.
6. Савин Г.Н. (1968) Распределение напряжений около отверстий. Киев, Наукова думка.
7. Sadovsky M.A., Sternberg E. (1949) Stess concentrations around triaxial ellipsoidal cavity. Journal of applied mechanics, June, 149–157.
8. Eubanks R.A. (1954) Stress concentration due to a hemispherical pit at free surface. Trans. ASME, 76, Applied Mechanics section, p. 57.
9. Reed R.E., Wilcox P.R. (1970) Stress concentration due to a hyperboloid cavity in a thin plate. NASA TN D-5955, Washington, D.C.
10. Мясников Н.П., Родионов Г.Л., Сидоренко А.С. (2001) Прочность тонкостенных конструкций при наличии локальных повреждений. Электронный журнал «Труды МАИ», 3.
11. ВРД 39-1.10-004-99 Методические рекомендации по количественной оценке состояния магистральных газопроводов с коррозионными дефектами, их ранжирования по степени опасности и определению остаточного ресурса.
12. Гевлич С.О. (2010) Об оценке механизма перехода в предельное состояние в водяных трубах. http://www.vestipb. ru/articles3617.html.
13. Юхимец П.С., Гарф Э.Ф., Нехотящий В.А. (2005) Экспериментальное обоснование метода расчета остаточного ресурса трубопроводов с коррозионными повреждениями. Автоматическая сварка, 11, 17–21.
14. Фокин М.Ф., Трубицын В.А., Никитина Е.А. (1986) Оценка эксплуатационной долговечности магистральных трубопроводов в зоне дефектов. Москва, ВНИИОЭНГ.
15. Гарф Э.Ф., Нетребский М.А., Юхимец П.С., Кобельский С.В. (2000) Концентрация напряжений на участках коррозионных повреждений трубопроводов. Автоматическая сварка, 6, 3–6.
16. (2004) Програмне забезпечення «Тривимірне скінчено елементне моделювання теплового і тепло напруженого стану елементів машинобудівних конструкцій (SPACE)». Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікат відповідності № UA1.017.0054634-04.
17. Кобельский С.В. (2010) Построение смешанных конечных элементов на основе шестигранной призмы для решения пространственных задач теории упругости. Надежность и долговечность машин и сооружений, 33, 248–262.
18. ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.
19. ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

Реклама в цьому номері: