Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №02 (06) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.02.07
2020 №02 (08)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №2, стор. 43-48

Спрощений моніторинг металоконструкцій без зачистки їх поверхонь

Троїцький В.О., Литвиненко В.А.


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Утворення тріщин, корозійна поразка і старіння металу є основною проблемою довго експлуатованих металоконструкцій. Найчастіше ці споруди мають несприятливі умови для якісної зачистки їх поверхні, що потрібно за правилами неруйнівного контролю. Для оцінки стану таких численних об`єктів існує метод Alternative Current Field Measurement (ACFM) (Метод вимірювання полів змінного струму). У методі ACFM поєднуються фізичні основи вихорострумових та магнітних методів неруйнівного контролю. Прилади методу ACFM призначені в основному для виявлення протяжних дефектів у вигляді тріщин без зачистки поверхні об`єкта, а також для контролю під водою. Існує багато об'єктів, які підлягають контролю, мають погану поверхню об'єкту контролю (ОК) (груба поверхня, велика шорсткість або погано підготовлена поверхня ОК тощо) зварних споруд, та інших металевих виробів. Назвемо цю ідею умовно Сrack Testing (CT) (Контроль тріщин). СТ – ідея реалізується не тільки методом ACFM, а й традиційними методами: електромагнітно – акустичним (ЕМА), магнітних полів розсіювання (MFL), вихрострумовим (ET). Бібліогр. 13, табл. 1, рис. 6.
Ключові слова: металоконструкції, неруйнівний контроль, ACFM, вихрострум, магнітний порошок, ЕМА, тріщини, дефектоскопія, Сrack Testing, дефекти

Надійшла до редакції 17.07.2019

Список літератури

1. Ge Jiuhao, Li Wei, Chen Guoming Yin Xiaokang et al. (2017) Analysis of signals for inclined crack detection through alternating current field measurement with a U-shaped probe. Insight – Non-Destructive Testingand Condition Monitoring, 59, 3, 121–128.
2. Li Wei an, Chen Guoming, Yin Xiaokang et al. (2013) Analysis of the lift-off effect of a U-shaped ACFM system. NDT&E International, 53, 31–35.
3. Eddyfi Technologies. Available at: https://eddyfi.com/en [Accessed 22.06.2020].
4. TSC Subsea. Available at: https://www.tscsubsea.com/ [Accessed 22.06.2020].
5. Троицкий В.А. (2018) Дефектоскопия XXI века. Киев, Изд-во ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ.
6. Шаранова Д. А. (2016) Бесконтактные методы выявления питинговых дефектов стенок металлических изделий. Територия Нефтегаза, 10, 34–40.
7. Кириков А.В., Забродин А.Н., Комлик А.В. (1999) Методы и средства ультразвукового контроля проката с применением электромагнитно-акустических преобразователей. В мире неразрушающего контроля, 3, 18–20.
8. Потапов А.И., Сясько В.А., Пудовкин О.П. (2015) Оптимизация параметров первичных измерительных преобразователей, реализующих технологию MFL. Дефектоскопия, 8, 64.
9. Слесарев Д.А., Абакумов А.А. (2013) Обработка и представление информации в MFL методе неразрушающего контрол. Там же, 9, 3.
10. Потапов А.И., Сясько В.А., Соломенчук П.В. и др. (2015) Электромагнитные и магнитные методы неразрушающего контроля материалов и изделий. Т. 2. СПб, Нестор-История.
11. Гуляев А.П. (1986) Металоведення. Рипол Классик.
12. Троицкий В.А., Радько В.П., Демидко В.Г. Бобров В.Т. (1986) Неразрушающий контроль качества сварных конструкцій. Киев, Техника.
13. EMWORKS, Alternating Current Field Measurement. Available at: https://www.emworks.com/application/alternating-current-field-measurement [Accessed 22.06.2020].

Реклама в цьому номері: