Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №04 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2023.04.06
2023 №04 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2023 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2023, №4, стор. 42-49

Моніторинг технічного стану резервуарів на українській антарктичній станції «Академік Вернадський»

Ю.М. Посипайко1, А.М. Андреєв2

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Національний антарктичний науковий центр МОН України. 01016, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 16. E-mail: uac@uac.gov.ua

Проведено діагностування технічного стану металевих конструкцій резервуарів і трубопроводів на УАС «Академік Вернадський». На підготовчому етапі виконано аналіз проектної та експлуатаційної документації на резервуари, обрано методи технічного обстеження, підібрано обладнання та допоміжне приладдя для виконання діагностичних робіт методами неруйнівного контролю. Виконано інструментальне обстеження стану металоконструкцій резервуарів і трубопроводів методами неруйнівного контролю з метою виявлення дефектів і пошкоджень у конструкційних елементах і зварних з’єднаннях, обстеження стану фундаменту та основи резервуара. Виконано протикорозійні роботи на днищі резервуара та замінено трубопроводи, що мали недопустимі корозійні пошкодження. Усі елементи резервуарів мають робочий технічний стан і відповідають чинним нормам і стандартам на проектування, виготовлення та експлуатацію. Статична міцність стінки зовнішнього та внутрішнього резервуарів відповідає проекту та діючим нормативам. Завдяки проведенню антикорозійних робіт на днищі внутрішнього резервуара РВС-200 можна продовжити його експлуатацію до 2029 р. за умови виконання правил технічної експлуатації резервуарів і організації щорічного моніторингу технічного стану резервуарів та технологічного обладнання. Бібліогр. 20, рис. 5.
Ключові слова:: моніторинг технічного стану, методи неруйнівного контролю, резервуари, трубопроводи, дефекти, пошкодження

Надійшла до редакції 18.09.2023

Список літератури

1. Закон України від 18.01.2001 № 2245-ІІІ «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
2. Постанова Верховної Ради України «Про приєднання до Договору про Антарктику» № 2609-ХІІ від 17.09.1992.
3. Закон України від 22.02.2001 № 2284-ІІІ «Про приєднання України до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику».
4. COMNAR Accident Incident and Near Miss Reporting (AINMR) System. https://www.comnap.aq/membersonly/ AINMR/SitePages/Home.aspx.
5. АРІ 653-2014 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction.
6. EN 14015-2004 Specification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above.
7. (1988) Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. Москва, Недра.
8. (1997) Доповнення та зміни до «Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту». Київ, УО «Укрнафтопродукт».
9. (1998) Правила технической эксплуатации и охрана труда на нефтебазах. Київ, УО «Укрнафтопродукт».
10. (1994) ВБН В.2.2-58.2-94 Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. Київ, Держкомнафтогаз.
11. (2012) ДСТУ Б В.2.6-183:2011 Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31385-2008, NEQ). Київ, Мінрегіон України.
12. (2009) ДБН В.1.2-14–2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
13. (2009) ДСТУ НБА.3.1-10:2008 Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів. Київ, Мінрегіонбуд України.
14. Посипайко Ю.М. (2016) Дефектоскопія в Антарктиці: технічне діагностування резервуара РВС-200 на УАС «Академік Вернадський». Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4 , 46–51. DOI: https://doi. org/10.15407/tdnk2016.04.08
15. Посипайко Ю.М. (2016) Технічне діагностування резервуара РВС-200 на УАС «Академік Вернадський». Зб. доповідей 8-ї Національної науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль і технічна діагностика», Київ, сс. 104–109.
16. Жук Г.В., Мороз І.В., Барвінко А.Ю. та ін. (2017) Особливості конструкції та обслуговування резервуару РВС-200 для зберігання дизельного палива на Антарктичній станції «Академік Вернадський». Автоматическая сварка, 2, 36–40. DOI: https://doi.org/10.15407/as2017.02.07
17. Посипайко Ю.М. (2017) Резервуари в Антарктиці: будівництво та діагностування. Сварщик, 4, 44–49.
18. (2016) Технічний звіт (експертний висновок) про технічний стан резервуара РВС-200, встановленого на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона.
19. (2019) Висновок про технічний стан резервуара РГС-150, встановленого на УАС «Академік Вернадський» на острові Галіндез в архіпелазі Аргентинських островів. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона.
20. (2019) Технічний звіт про стан та ремонт днища резервуара РВС-200, встановленого на УАС «Академік Вернадський» на острові Галіндез в архіпелазі Аргентинських островів. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

Реклама в цьому номері: