Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №06 (03) DOI of Article
10.37434/as2020.06.04
2020 №06 (05)

Автоматичне зварювання 2020 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2020, с. 23-30

Вплив низькотемпературного відпуску на структуру та властивості зварних з`єднань високоміцної сталі 30Х2Н2МФ

О.А. Гайворонський, В.Д. Позняков, О.М. Берднікова, Т.О. Алексеєнко, О.С. Шишкевич


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Наведено результати досліджень впливу низькотемпературного відпуску на зміни структури, фізико-механічні властивості металу ЗТВ та тріщиностійкість зварних з`єднань високоміцної середньовуглецевої легованої сталі 30Х2Н2МФ. Показано, що застосування низькотемпературного відпуску конче необхідно при зварюванні виробів низьколегованими матеріалами, що сприяє істотному підвищенню тріщиностійкості зварних з`єднань. При зварюванні з`єднань високолегованими матеріалами в загартованому металі ЗТВ формується порівняно більш пластична та менш напружена структура, максимальний рівень напружень в якій нижчій, від того що може бути досягнуто після термічного відпуску зварного з`єднання з низьколегованим швом. Тому рівень тріщиностійкості зварних з`єднань і так достатньо високий, і застосовувати для цього низькотемпературний відпуск нема потреби. Це є зайва технологічна операція, яка істотно не впливає на забезпечення надійності при експлуатації виробів, а лише збільшує їх вартість. Бібліогр. 13, табл. 4, рис. 6
Ключові слова: високоміцна сталь, зварні з`єднання, низькотемпературний відпуск, структура, властивості, тріщиностійкість

Надійшла до редакції 12.05.2020

Список літератури

1. Бернштейн М.Л. (1968) Термомеханическая обработка металлов и сплавов (в 2-х томах). Москва, Металлургия.
2. Лахтин Ю.М. (1983) Металловедение и термическая обработка металлов. Москва, Металлургия.
3. Филлипов Г.А., Саррак В.И. (1980) Локальное распределение водорода и внутренние микронапряжения в структуре закаленной стали. Физика металлов и материаловедение, 49, 121–125.
4. Грабин В.Ф., Денисенко А.В. (1978) Металловедение сварки низко- и среднелегированных сталей. Киев, Наукова думка.
5. Єфіменко М.Г., Радзівілова Н.О. (2003) Металознавство і термічна обробка зварних з`єднань. Харків, НТУ ХПІ.
6. Анохов А.Е., Корольков П.М. (2006) Сварка и термическая обработка в энергетике. Київ, Экотехнологія.
7. Макаров Э.Л. (1981) Холодные трещины при сварке легированных сталей. Москва, Машиностроение.
8. Гордонный В.Г., Гайворонский А.А., Саржевский В.А., Лебедев Ю.М. (1992) Влияние типа металла шва на структуру, свойства и сопротивляемость соединений высокопрочных закаливающихся сталей образованию холодных трещин. Автоматическая сварка, 11-12, 13–16.
9. Козлов Р.А. (1969) Водород при сварке корпусных сталей. Ленинград, Судостроение.
10. Позняков В.Д., Костин В.А., Гайворонский А.А. и др. (2015) Влияние термического цикла сварки на структурно-фазовые превращения и свойства металла ЗТВ среднеуглеродистой легированной стали типа 30Х2Н2МФ. Автоматическая сварка, 2, 8–15.
11. (1972) Новые методы оценки сопротивляемости металлов хрупкому разрушению. Пер. с англ. Роботнов Ю.Н. (ред.). Москва, Мир.
12. (1990) Прочность сварных соединений при переменных нагрузках. Труфяков В.И. (ред.). Киев, Наукова думка.
13. Маркашова Л.И., Григоренко Г.М., Позняков В.Д. и др. (2009) Структурный критерий оценки прочности, пластичности, трещиностойкости металлов, сплавов, композиционных материалов и их сварных соединений. Зб. праць IV Міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій», сс. 447–451.

Реклама в цьому номері: