Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №06 (06) DOI of Article
10.37434/as2020.06.07
2020 №06 (08)

Автоматичне зварювання 2020 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2020, с. 40-44

Система управління, реєстрації параметрів та контролю в процесі пресового зварювання труб магнітокерованою дугою

М.П. Коваль, С.І. Кучук-Яценко, В.С. Качинський


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Визначено технічні вимоги до основних елементів системи управління. Описано структурну будову системи управління. Досліджено вплив параметрів процесу пресового зварювання магнітокерованою дугою на якість отримуваних `єднань. Визначено межі коливань значень параметрів та їх вплив на якість отриманого з`єднання, розроблено програмне забезпечення системи оцінки якості зварних з`єднань. Бібліогр. 7, рис. 6.
Ключові слова: технологія зварювання, пресове зварювання магнітокерованою дугою, система управління, реєстрація параметрів, система оцінки якості отриманих з`єднань, формування з`єднань

Надійшла до редакції 14.05.2020

Список літератури

1. Руденко П.М., Гавриш В.С. (2007) Система автоматического управления и контроля процесса контактной точечной сварки КСУ КС 02. Автоматическая сварка, 11 (655), 43–45.
2. С.И. Кучук-Яценко, П.М. Руденко, В.С. Гавриш и др. (2016) Двухуровневая система управления. Там же, 5-6 (753), 17–20.
3. Кучук-Яценко С.И. (2018) Технологии и оборудование контактной сварки рельсов: 60 лет непрерывных инноваций. Там же, 11-12, 29–46.
4. Руденко П.М., Гавриш В.С., Кучук-Яценко С.И. и др. (2017) Влияние параметров процесса стыковой контактной сварки оплавлением на прочностные характеристики стыков железнодорожных рельсов. Там же, 5-6, 87–90.
5. Кучук-Яценко С.І., Качинський В.С., Коваль М.П. (2012) Спосіб пресового зварювання. Україна Пат. № 100278.
6. Кучук-Яценко С.І., Качинський В.С., Галахов М.В., Клименко В.І., Коваль М.П. (2019) Машина для пресового зварювання труб та трубних закінчень, що нагріваються дугою, керованою магнітним полем. Україна Пат. на корисну модель № 136339.
7. Качинський В.С., Кучук-Яценко С.И., Коваль М.П. (2020) Пресове зварювання магнітокерованою дугою високоміцних сталевих трубчастих деталей гідроциліндрів. Автоматичне зварювання, 1, 45–51.

Реклама в цьому номері: