Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №06 (07) DOI of Article
10.37434/as2020.06.08
2020 №06 (01)

Автоматичне зварювання 2020 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2020, с. 45-50

Особливості відновлення зношених робочих органів бурових доліт

Б.В. Стефанів


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розглянуто і вивчено особливості зносу робочих органів корпусів сталевих, матричних бурових доліт та головок і визначені критерії ремонтопридатності. Проведений аналіз зношених ділянок робочих органів відпрацьованих корпусів бурових доліт показав, що найчастіше при бурінні відбувається знос різців, посадочних гнізд і рідше вузлів промивних каналів корпусів бурових доліт. Металографічні дослідження показали, що наплавлений шар і основний метал поєднує тонкий перехідний шар дифузійного походження, що вказує на те, що не відбулось оплавлення основного металу і розчинення в ньому присадного металу. Встановлено, що економічна доцільність ремонту доліт має місце у випадках, якщо собівартість такого ремонту не перевищує третини вартості самого долота. Багаторазове повторне відновлення робочих органів зношених ділянок у декілька разів зменшує собівартість виготовлення нових доліт. В результаті проведених виробничих випробувань відновлених бурових доліт встановлено, що ремонт зношених ділянок робочих органів дозволяє значно подовжити експлуатаційний ресурс і заощадити 30…50 % коштів первісної вартості конкретного типу доліт. Бібліогр. 12, табл. 2, рис. 8.
Ключові слова: зношування, наплавлення, карбіди вольфраму, ділянка, перемичка, алмазно-твердосплавний різець, полікристалічний алмазний різець, твердосплавне покриття, мікроструктура, зносостійкість

Надійшла до редакції 02.06.2020

Список літератури

1. Драганчук О.Т., Пригоровська Т.О (2008) Аналіз відпрацювання доліт типу PDC на родовищах України і світу. Нафтогазова енергетика, 4, 9, 11–15.
2. Износостойкие материалы. Прутки для газовой и TIG-сварки [Электронный сурс] Режим доступа: https://docplayer.ru/32381351-Iznosostoykie-materialy-i-tvyordyesplavy-na-osnove-kobalta.html
3. Laansoo, A., Kübarsepp, J., Vainolab V., Viljus M. (2012) In duction brazing of cermets to steel. Estonian J. of Engineering, 18, 3, 232–242.
4. Материалы для пайки и наплавки TeroCote [Электронный ресурс] Режим доступу: http://www.castolin.com.ua/
5. Материалы компании Postalloy для наплавки защитных покрытий [Электронный ресурс] Режим доступу: http:// www.postle.com
6. Самсонов Г.В., Витрянюк В.Н., Чаплыгин Ф.И. (1974) Карбиды вольфрама. Киев, Наукова думка.
7. Pierson, H.O. (1996) Handbook of refractory carbides and nitrides. New Jersey, Noyes Publications.
8. Стефанив Б.В., Хорунов В.Ф., Сабадаш О.М. и др. (2014) Особенности восстановления поврежденного промывочного канала стального бурового долота. Автоматическая сварка, 11, 54–58.
9. Стефанив Б.В., Хорунов В.Ф., Сабадаш О.М. и др. (2015) Особенности реставрации рабочих органов матричных корпусов буровых долот. Там же, 8, 51–54.
10. Стефанив Б.В. (2016) Исследование износостойкости защитных покрытий в условиях гидроабразивного износа. Там же, 9, 25–29.
11. Стефанів Б.В., Ниркова Л.І., Ларіонов А.В., Осадчук С.О. (2020) Корозійна стійкість композиційного матеріалу, наплавленого з використанням гнучкого шнура TeroCote 7888T. Автоматичне зварювання, 2, 29–32.
12. Износостойкие материалы [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.svarka52.ru/upload/osnovnoi_katalog_po_paike_i_Terocote_BRAZING_1.pdf

Реклама в цьому номері: