Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №06 (08) DOI of Article
10.37434/as2020.06.01
2020 №06 (02)

Автоматичне зварювання 2020 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2020, с. 3-10

Вплив введення тугоплавких сполук до зварювальної ванни на дендритну структуру металу швів

В.В. Головко, Д.Ю. Єрмоленко, С.М. Степанюк


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Проведено дослідження з метою розширення бази знань щодо механізмів впливу тугоплавких сполук в зварювальній ванні на модифікування структури металу швів. Наведено результати експериментів з інокулювання до рідкого металу зварювальної ванни дисперсних частинок TiN, SiC, NbC, VC, TiC, TiO2, Al2O3, MgO, ZrO2. Проаналізовано можливість впливу тугоплавких інокулянтів як «мікрохолодильників» розплаву, центрів епітаксіального зародження нової фази в рідкому металі та поверхнево-активних сполук на модифікування дендритної структури зварних швів. Показано, що в умовах зварювання низьколегованих сталей порошковим дротом типу «metal core» в середовищі захисного газу, інокульовані до зварювальної ванни тугоплавкі з`єднання найбільш активно впливають на модифікування первинної структури як поверхнево-активні сполуки. Встановлено, що зміна морфології дендритів в металі шва впливає на температурний діапазон процесу перекристалізації, формування вторинної мікроструктури і механічні властивості зварних швів. Бібліогр. 10, табл. 5, рис. 8.
Ключові слова: низьколегована сталь, зварний шов, тугоплавкі включення, дисперсні частинки, дендритна структура, модифікація, зерна аустеніту

Надійшла до редакції 30.04.2020

Список літератури

1. Yermolenko D.Yu., Holovko V.V., Stepanuyk S.M. (2018) Cellular automata for simulation of dendritic growth with surface active refractory inoculants. J. of Achievements in Materials and Manufacturing Eng., 88, Iss. 2, June, 49–54.
2. (2008) International standard ISO 14175:2008. Welding consumables – Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes.
3. (2008) International standard ISO 9692-1:2008. Welding and allied processes – Recommendations for joint preparation. Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded metal-arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels.
4. (2003) International standard ISO 17639:2003. Destructive tests on welds in metallic materials – Macroscopic and microscopic examination of welds.
5. (1990) IIW Doc. No.IX-1533-88. Guide to the light microscope examination of ferritic steel weld metals. Revue de la soudure, 4, 29–41.
6. (2009) International standard ISO 15792-1:2009. Welding consumables –Test methods. Part 1: Test methods for allweld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys.
7. Губенко С.И., Парусов В.В., Деревянченко И.В. (2005) Неметаллические включения в стали. Днепропетровск, АРТ-ПРЕСС.
8. Затуловский С.С. (1981) Суспензионная разливка. Киев, Наукова думка.
9. Губенко С.И., Ошкадеров С.П. (2013) Неметаллические включения в стали. Киев, Наукова думка.
10. Бабаскин Ю.З. (1980) Структура и свойства литой стали. Киев, Наукова думка. Babaskin, Yu.Z. (1980) Structure and properties

Реклама в цьому номері: