Eng
Ukr
Rus

Dear Colleagues,

“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Триває друк

2021 №07 (05) DOI of Article
10.37434/as2021.07.06
2021 №07 (01)

Автоматичне зварювання 2021 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2021, с. 33-41

Оцінка пошкодженості суцільнозварних поздовжніх головних балок мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро

В.Д. Позняков, В.П. Дядін, Є.О. Давидов, Р.І. Дмитрієнко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розглянуто питання щодо загальної оцінки технічного стану головних поздовжніх балок мосту ім. Є.О. Патона за результатами вибіркового неруйнівного контролю елементів ферм. Показано, що основною причиною пошкодження елементів головних балок є корозія вузлових зварних з’єднань в місцях скупчення сміття. Відмічена висока якість зварних стикових з’єднань, виконаних за допомогою автоматичного та напівавтоматичного зварювання під флюсом. Бібліогр. 10, рис. 18.
Ключові слова: міст ім. Є.О. Патона, головні балки, зварне з’єднання, корозія, неруйнівний контроль, технічна діагностика, автоматичне та напівавтоматичне зварювання, пошкодження зварних з’єднань


Надійшла до редакції 3.06.2021

Список літератури

1. Anderson, W.E. (1969) An engineer views brittle fracture history. Boeing rept.
2. Biggs, W.D. (1960) The brittle fracture of steel. Mc. Donald and Evans.
3. (1953) Отчет о заводском изготовлении элементов пролетных строений Киевского городского моста на заводе им. Молотова в г. Днепропетровске. Библиотека ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ, Киев.
4. (1953) Отчет о монтажной сварке пролетных строений Киевского городского моста им. Е.О. Патона НАН УССР через р. Днепр. Там же.
5. Лобанов Л.М., Кирьян В.И. (2013) Шестьдесят лет цельносварному мосту им. Е.О. Патона. Автоматическая сварка, 12, 35–40.
6. Лобанов Л.М., Кирьян В.И., Шумицкий О.И. (2003) Пятьдесят лет мосту им. Е.О. Патона. Там же, 10-11, 14–22.
7. Шимановський О.В., Котлубей Д.О., Шалінський В.В. (2018) Міст ім. Є.О. Патона – нинішній стан та перспективи. Промислове будівництво та інженерні споруди, 1, 2–9.
8. Шимановський О.В., Котлубей Д.О., Шалінський В.В. (2018) Аварійна ситуація на мосту ім. Є. О. Патона та заходи щодо її вирішення. Там само, 4, 30–33.
9. Позняков В.Д., Дядин В.П., Давидов Є.О., Дмитрієнко Р.І. (2021) Технічний стан металевих конструкцій головних балок моста ім. Є.О. Патона через р. Дніпро у м. Києві. Там само, 1, 9–17.
10. (1989) Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). Укрниипроектстальконструкция. Москва, Стройиздат.

Реклама в цьому номері: