Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №09 (04) DOI of Article
10.37434/as2021.09.05
2021 №09 (06)

Автоматичне зварювання 2021 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2021, с. 31-37

Вплив швидкості імпульсно-дугового зварювання на структуру та властивості з’єднань алюмінієвого сплаву АМг5М, отриманих у різних просторових положеннях стиків

Т.М. Лабур, М.Р. Яворська, В.А. Коваль
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено вплив швидкості зварювання (23, 40, 57 м/год) в умовах дії плавкого електрода на характер вільного проплаву і кристалізації швів сплаву АМг5М у різних просторових положеннях стиків. Встановлено, що оптимальні теплофізичні умови формування дрібнозернистої структури швів з’єднань відбуваються, коли швидкість зварювання становить 40 м/год. Міцність швів при цьому підвищується на 10…15 % без зниження рівня пластичності. Відмінною особливістю структури швів, отриманих на різних швидкостях зварювання, є розміри та форма дендритів та фазових включень у міжкристалітному просторі. Бібліогр. 6, табл. 5, рис. 1.
Ключові слова: алюмінієвий сплав, імпульсно-дугове зварювання плавким електродом, швидкість зварювання, фізико-механічні властивості зварних з’єднань, структура, дослідження


Надійшла до редакції 11.06.2021

Список літератури

1. Жерносеков А.М., Андреев В.В. (2007) Импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом. Автоматическая сварка, 10, 48–51.
2. Лабур Т.М., Жерносеков А.М., Яворская М.Р., Пашуля М.П. (2013) Импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом алюминиевых сплавов с регулируемой формой импульсов. Сварочное производство, 11, 3–7.
3. Рабкин Д.М. (1986) Металлургия сварки плавлением алюминия и его сплавов. Киев, Наукова думка.
4. Рабкин Д.М., Лозовская А.В., Склабинская И.Е. (1992) Металловедение сварки алюминия и его сплавов. Киев, Наукова думка.
5. Ищенко А.Я., Лабур Т.М. (2013) Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов. Наукова думка.
6. Лебедев В.А. (2007) Некоторые особености дуговой механизированой сварки алюминия с управляемой импульсной подачей электродной проволоки. Сварочное производство, 11, 26–30.

Реклама в цьому номері: