Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №04 (07) DOI of Article
10.37434/as2022.04.01
2022 №04 (02)

Автоматичне зварювання 2022 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2022, с. 3-7

Електродинамічна обробка зварних з’єднань алюмінієвого сплаву АМг6 в процесі нагріву металу шва

Л.М. Лобанов1, М.О. Пащин1, О.Л. Міходуй1, П.В. Гончаров1, А.В. Завдовєєв1, П.Р. Устименко2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

Досліджено вплив термічної дії в процесі електродинамічної обробки (ЕДО) зварних з’єднань зі сплаву АМг6 на їх напружено-деформовані стани. На базі співвідношень Прантля-Рейсса для руху пружнопластичного середовища при підвищених температурах розроблено математичну модель оцінки напруженого стану металевих матеріалів внаслідок їх взаємодії з електродом-індентором при ЕДО. На базі розробленої моделі проведено розрахункову оцінку впливу підвищених температур на залишкові напруження попередньо напруженої пластини зі сплаву АМг6 в результаті ЕДО. Проводили верифікацію результатів розрахунку з використанням зварних пластин товщиною 2 мм зі сплаву АМг6. Термічну дію здійснювали за рахунок супутнього ЕДО підігріву металу шва. Для оцінки впливу термічного потенціалу ЕДО на залишкові напруження виконували зварювання TIG зразків стикового з’єднання. Виконували ЕДО зразків при температурі ТЕДО = 20 і 100 °С. Методом електронної спекл-інтерферометрії вимірювали значення поздовжньої компоненти (вздовж поздовжньої вісі шва) залишкових зварювальних напружень у центральному поперечному перерізі зразків до та після ЕДО. Термічний вплив при ЕДО забезпечували із застосуванням технологічного фена, а температуру нагріву контролювали інфрачервоним термометром. Встановлено, що нагрів зварного шва в процесі його ЕДО вздовж поздовжньої вісі стикового з’єднання забезпечує більші значення залишкових напружень стискування у центрі шва порівняно із обробкою при Т = 20 °С. Бібліор. 9, табл. 2, рис. 5.
Ключові слова: електродинамічна обробка, зварні з’єднання, супутній нагрів, залишкові зварювальні напруження, алюмінієві сплави

Надійшла до редакції 22.02.2022

Список літератури

1. Lobanov, L., Kondratenko, I., Zhiltsov, A. et al. (2018) Development of post-weld electrodynamic treatment using electric current pulses for control of stress-strain states and improvement of life of welded structures. Mater. Performance and Characterization, 7, 4, 941–955. https:// doi.org/10.1520/MPC20170092. ISSN 2379-1365.
2. Степанов Г.В., Бабуцкий А.И., Мамеев И.А. (2004) Нестационарное напряженно-деформированное состояние в длинном стержне, вызванное импульсами электрического тока высокой плотности. Пробл. прочности, 4, 60–67.
3. Lobanov, L.M., Pashin, N.A., Mikhodui, O.L., Sidorenko, Yu.M. (2018) Electric Pulse Component Effect on the Stress State of AMg6 Aluminum Alloy Welded Joints Under Electrodynamic Treatment. Strength of Materials, March, 50, 2, 246–253. https://doi.org/10.1007/s11223-018-9965-x
4. Lobanov, L.M., Pashin, N.A., Mikhodui, O.L. (2012) Influence of the loading conditions on the deformation resistance of AMg6 alloy during electrodynamic treatment. Strength of Materials, 44, 472–479. https://doi.org/10.1007/ s11223-012-9401-6
5. Lobanov, L.M., Pashin, N.A., Mikhodui, O.L., Sidorenko, Yu.M. (2017) Effect of the Indenting Electrode Impact on the Stress-Strain State of an AMg6 Alloy on Electrodynamic Treatment. Strength of Materials, May, 49, 3, 369–380.
6. Lobanov, L.M., Pashchyn, M.O., Mikhodui, O.L., Goncharov, P.V., Sydorenko, Yu.M. and Ustymenko, P.R. (2021) Modeling of stress-strain states of AMg6 alloy due to impact action of electrode-indenter in electrodynamic treatment. The Paton Welding J., 6, 2-11. https://doi. org/10.37434/tpwj2021.06.01
7. Lobanov, L.M., Pashin, N.A., Mihoduy, O.L., Khokhlova, J.A. (2016) Investigation of residual stress in welded joints of heat-resistant magnesium alloy ML10 after electrodynamic treatment. Journal of Magnesium and Alloys, 4, 77–82.
8. Фридляндер И.Н. (1974) Алюминиевые сплавы: Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Москва, Металлургия.
9. Стрижало В.А., Новогрудский Л.С., Воробьев Е.В. (2008) Прочность материалов при криогенных температурах с учетом воздействия электромагнитных полей. Киев, Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

Реклама в цьому номері: