Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №04 (01) DOI of Article
10.37434/as2022.04.02
2022 №04 (03)

Автоматичне зварювання 2022 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2022, с. 8-13

Особливості структури та властивості шарів металу, наплавлених із попереднім нанесенням карбідів титана та бора

В.В. Перемітько, І.В. Коломоєць, В.І. Сухомлин


Дніпровський державний технічний університет. 51900, м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2. E-mail: vperemitko1965@gmail.com

Нерівномірність зношування робочих поверхонь деталей, що працюють в умовах тертя, є поширеною причиною настання часу заміни та реновації. Одним із способів уникнення даної проблеми є формування дуговим наплавленням поверхонь змінного складу та властивостей. В роботі наведено порівняльний аналіз твердості та структури металу, наплавленого із попереднім нанесенням на оброблювані поверхні карбідів титана та бора. Дані матеріали було обрано, виходячи з їх впливу на механічні властивості наплавленого металу. Досліджено твердість, структуру та склад наплавленого металу. Проаналізовано залежність твердості в окремих зонах перерізу валика від тепловкладення та витрат матеріалу. Виявлено закономірності між накопиченням у сформованих валиках попередньо нанесеного на оброблювану поверхню матеріалу та суттєвістю структурних перетворень. Зафіксовано схожий вплив обох карбідів на структуру наплавленого металу. Твердість металу валиків при внесенні B4C у 1,5 рази вища, ніж у разі використання TiC. Шляхом мікрорентгеноспектрального аналізу виявлено вплив вільного вуглецю, що утворюється внаслідок розкладання сполук, на структурні перетворення в наплавленому металі. Було встановлено, що для зон з найбільшим вмістом вуглецю характерні найбільші скупчення бейніту. Встановлено, що попереднє нанесення карбідів із застосуванням поширених наплавних матеріалів дозволяє отримати наплавлений метал, який за властивостями відповідає металу, наплавленому дротом ПП-Нп-152. Бібліогр. 15, табл. 2, рис. 7.
Ключові слова: дугове наплавлення, суцільний дріт, плавлений флюс, карбід титану, карбід бору, попереднє нанесення, локальна фіксація, твердість, структура


Надійшла до редакції 18.03.2022

Список літератури

1. Leschinskiy, L.К., Gulakov, S.V., Stepnov, K.K., Nosovskiy, B.I. (1985) Valki s naplavlennym sloyem novoy koncstruktsiyi povishayut effectifnost’ raboty prokatnykh stanov [Newly designed hardfaced rolls improve rolling mill efficiency], in Gladkiy, P.V. (ed), Kyiv, Ukraine [in Russian].
2. Ivanov, V.P. (2019) Theoretical and technological bases of increasing the efficiency of electric arc surfacing on the basis of modeling of formation of welding bath. D. Sc. Thesis, Pryazovskyy Derzhavnyy Tekhnichnyy Universytet, Mariupol, Ukraine [in Russian].
3. Yaryza-Stetsenko A.V. (2012) Increasing of arc hardfacing technology with variable chemical composition by alloying of it from flux. Abstract of PhD. Donbass’ka Mashynobudivna Akademiya, Kramatorsk, Ukraine [in Russian].
4. Kragelskiy, I.V. Treniye i iznos [Friction and wear] (1968) Moscow, Mashinostroyeniye [in Russian].
5. Chigarev V.V., Ivanov V.P., Psaryova I.S. (2003) Increasing of details’ and parts’ performance by hardfacing of heterogeneous layer. Zakhyst metalurgiynykh mashyn vid polomok, 7, 234–237 [in Russian].
6. Schenfeld, V.Y. (2014) Increasing of wear resistance of steel parts by surfacing with the use of carbon fiber materials. PhD Thesis, Vinnytskyy Derzhavnyy Tekhnichnyy Universytet, Vinnytsya, Ukraine [in Russian].
7. Peremitko, V.V. (2014) Wear resistant arc hardfacing by layer of alloying blend. Paton Welding Journal, 8, 56–59.
8. Peremitko, V.V., Panfilov, A.I. (2017) Arc hardfacing of metal layers with variable composition and properties. Ibid, 7, 48–52.
9. Kuznetsov, V.V., Stepanov, D.V. (2015) Structure and properties of welded joint’s metal modificated by nanooxides. Ibid, 6-7, 19–24.
10. Kuznetsov, V.V., Stepanov, D.V. (2015) Wear resistant hardfacing with adding to welding bath of nanopowders. Ibid, 5-6, 54–56.
11. Babinets A.A., Ryabtsev I.O. (2021) Influence of modification and microalloying on deposited metal structure and properties (Review). Ibid, 10, 3–10. https://doi.org/10.37434/ tpwj2021.10.01
12. Ryabtsev, I.A., Panfilov, A.I., Babinets, A.A. et al. (2015) Structure and wear resistance during abrasive wear of welded metal, hardened by carbides of different types. Ibid, 5-6, 84–88.
13. Zhudra, A.P. (2014) Investigation of wear resistance of composite layers during gas abrasive wear during increased temperatures. Ibid, 11, 31–34.
14. Peremitko, V.V., Kolomoyets, I.V., Sukhomlin, V.I. (2019) Influence of preliminary application of alloying powders on structure and hardness of welded metal. Ibid, 9, 40–44.
15. Peremitko, V.V., Kolomoyets, I.V. (2021) Influence of orientation of zones of higher hardness of composite layers on their resistance to wear. Archives of Materials Science and Engineering, 110, 59–71.

Реклама в цьому номері: