Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №04 (04) DOI of Article
10.37434/as2022.04.05
2022 №04 (06)

Автоматичне зварювання 2022 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2022, с. 34-40

Програмування розгортки електронного пучка для зварювання з термообробкою

В.Г. Соловйов, Ю.М. Ланкін, І.Ю. Романова


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розгортка електронного пучка для електронно-променевого зварювання і термообробки повинна забезпечувати температурно-часові параметри структурно-фазових перетворень у зоні обробки металу: ступінь нагрівання, характер розподілу теплоти, швидкість нагріву й охолодження. Регулювання термічних циклів можливе за допомогою управління тепловою потужністю електронного пучка, його фокусуванням і просторово-часовим положенням. Розроблено багатоцільову комп’ютерну програму проектування розгорток, яка дозволяє реалізувати розгортки з довільним (заданим технологом) результуючим розподілом щільності потужності електронного пучка по точках його зупинок в зоні дії на метал для зварювання та термообробки виробу. У результаті розраховуються синхронізовані з розгорткою зміни струмів відхиляючих котушок і фокусної лінзи. Бібліогр. 10, рис. 8.
Ключові слова: електронно-променеві технології, щільність потужності пучка, розгортка електронного пучка, термообробка, графічне комп’ютерне проектування розгортки.


Надійшла до редакції 31.03.2022

Список літератури

1. Назаренко О.К., Кайдалов А.А., Ковбасенко С.Н. и др. (Под ред. Б.Е. Патона) (1987) Электронно-лучевая сварка. Киев, Наук. думка.
2. Ланкин Ю.Н., Байштрук Е.Н. (1988) Генераторы разверток электронного пучка для сварки и термообработки. Автоматическое управление процессами сварки и нанесения покрытий. Сб. науч. тр., Киев, ИЭС им. Е. О. Патона, 106–110.
3. Zenker, R. (2002) Electron beam surface treatment and multipool welding – state of the art. In: EBEAM 2002, International Conference on High-Power Electron Beam Technology: 27.-29.10.2002, Hilton Head Island, 12-1–12-5.
4. Ланкин Ю.Н., Мищенко В.П. (1977) Генератор напряжения произвольной формы для развертки электронных пучков. Информационное письмо №15(1052), Киев, Институт электросварки им. Е.О. Патона.
5. Ольшанская Т.В., Саломатова Е.С. (2016) Обзор современных способов управления электронным лучом при электронно-лучевой сварке. ВЕСТНИК ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение, 18, 4, 169–187.
6. Л анкин Ю.Н., Бондарев А.А., Довгодько Е.И., Дьяченко В.А. (2009) Система управления разверткой пучка при электронно-лучевой сварке. Автоматическая сварка, 9, 16–20.
7. Ланкин Ю.Н., Соловьев В.Г., Семикин В.Ф. и др. (2017) Компьютерная система графического проектирования разверток и моделирование результирующего распределения плотности тока электронного луча. Лучевые технологии в сварке и обработке материалов, Сб. трудов восьмой международной конференции 11-15 сентября 2017 г., г. Одесса, Украина.
8. Скрябінський В.В., Нестеренков В.М., Русинік М.О. (2020) Електронно-променеве зварювання з програмуванням розподілу густини потужності променя. Автоматичне зварювання, 1, 51-56. DOI: https://doi.org/10.37434/ as2020.01.07
9. Рыкалин Н. Н. (1951) Расчеты тепловых процессов при сварке. Москва, Машгиз.
10. Ланкин Ю.Н. (1999) Расчет электронно-лучевого источника тепла для сварки с термообработкой. Автоматическая сварка, 11–12, 476–477.

Реклама в цьому номері: