Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №04 (04) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.04.05
2019 №04 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №4, стор. 45-49

Дослідження експлуатаційної надійності труб нижньої радіаційної частини котлів ТПП-210А, після переходу на спалювання газового вугілля

А.В. Грузевич1,2, Д.А. Дереча2,3


1Трипільська ТЕС. 08720, Київська область, Обухівський р-н, м. Українка. E-mail: Gruzevich@bigmir.net
2Інститут магнетизму НАН України та МОН України. 03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського 36-б
3НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського ». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 57

На сьогодні в тепловій енергетиці склалася надзвичайно важка ситуація, пов’язана з припиненням поставок антрацитового штибу на теплові електростанції. У зв’язку з цим одним з основних завдань в сучасній теплоенергетиці є технічне переозброєння ряду ТЕС що проходить зі зміною проектного виду палива антрацитового штибу та їх перехід на спалювання газового вугілля марки Г. Тому дослідження експлуатаційної надійності труб нижньої радіаційної частини котлів після переходу на спалювання газової групи вугілля є досить актуальним питанням. Бібліогр. 5, табл. 3, рис. 2.
Ключові слова: енергетичне обладнання, поверхні нагріву, екранні труби, корозія, окалина, надійність, котли, теплоелектростанція
Поступила в редакцию 14.08.2019
Підписано до друку 11.12.2019
 

Список літератури

1. Злепко В.Ф., Воронов Н.П. (1975) Исследование свойств металла труб поверхностей нагрева в условиях эксплуатации. Эксплуатационная надежность металла энергооборудования. Труды ВТИ. Москва, «Энергия», сс. 16–24.
2. Мейкляр М.В. (1961) Как работает металл парового котла. Москва, Государственное энергетическое издательство.
3. (1979) Инструкция по эксплуатации блоков 300 МВт с прямоточным котлом ТПП-210 «А» и турбиной К-300-240. г. Украинка.
4. (2005) СОУ–Н МПЕ 40.1.17.401:2004» Контроль металу та продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Київ, ОЕП «ГРІФРЕ».
5. (1996) ГКД 34.26.701-96 Екранні труби парових котлів. Методика розрахунку ресурсу служби. Львів, ОРГРЕС, сс. 1–12.