Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №04 (03) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.04.04
2021 №04 (05)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №4, стор. 35-40

Розрахункова оцінка несучої здатності головних прогонових балок мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро у м. Києві за результатами неруйнівного контролю

О.О. Махненко, О.В. Махненко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

У статті розглянуто особливості конструкції і параметри навантаженості головних повздовжніх балок мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро. Вказано, що за результатами обстежень зварні з’єднання знаходяться в задовільному стані, недопустимих дефектів та тріщин втоми в них не виявлено, але в результаті протікання води в конструкції балок утворилися досить значні локальні корозійні пошкодження. На основі побудованої скінченно-елементної моделі головної прогонової балки проведено розрахункову оцінку її навантаженості та зміни несучої здатності при наявності локальних корозійних дефектів в зоні з’єднання стінки та нижньої полиці. Результати чисельного моделювання показали, що наявність цих дефектів не викликає суттєвого підвищення напружень в прогоновій балці. Аналіз несучої здатності показав, що хоча зварна конструкція головних прогонових балок мосту має досить значний коефіцієнт запасу статичної міцності від дії нормативного розподіленого навантаження, наявність локальних корозійних дефектів несуцільності матеріалу достатньо великого розміру суттєво знижує опір втомі зварних з’єднань з виявленими дефектами, що є небезпечним з точки зору надійності прогонової споруди і тому потребує негайного проведення ремонтних робіт. Бібліогр. 5, табл. 1, рис. 11.
Ключові слова: мостова зварна конструкція, головна прогонова балка, несуча здатність, корозійний дефект, нормативне навантаження, напружений стан, чисельні методи

Надійшла до редакції 11.10.2021

Список літератури

1. Лобанов Л.М., Кир’ян В.И. (2013) Шестьдесят лет цельносварному мосту им. Е.О. Патона. Автоматическая сварка, 12, 33–40.
2. Позняков В.Д., Дядін В.П., Давидов Э.О., Дмитрієнко Р.І. (2021) Оцінка пошкодженості суцільнозварних повздовжніх головних балок мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро. Автоматичне зварювання, 7, 33–41. DOI: https://doi.org/10.37434/as2021.07.06
3. (2009) ДБН В.2.3-22:201Х. Мости та труби. Основні вимоги проектування. Київ, Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.
4. (2009) ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи. Київ, Мінрегіонбуд України.
5. (1996) Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components. IIW Doc. XIII-1539-96/XV-845-96.

Реклама в цьому номері: