Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №04 (04) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.04.05
2021 №04 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №4, стор. 47-53

Вибір неруйнівних методів контролю щодо оцінки технічного стану металевих конструкцій головних балок мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро у м. Києві

Л.М. Лобанов, В.П. Дядін, Є.О. Давидов, В.А. Литвиненко
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розглянуто питання вибору методів контролю для оцінки технічного стану головних повздовжніх балок мосту ім. Є.О. Патона. Коротко описані особливості об’єкта контролю і результати обстеження. Запропоновано якісний алгоритм обстеження великогабаритних будівельних металоконструкцій. Бібліогр. 7, рис. 10.
Ключові слова: міст ім. Є. О. Патона, головні балки, зварне з’єднання, корозія, неруйнівний контроль, технічна діагностика, обстеження металоконструкцій, автоматичне та напівавтоматичне зварювання, пошкодження зварних з’єднань

Надійшла до редакції 20.10.2021

Список літератури

1. (1953) Отчет о заводском изготовлении элементов пролетных строений Киевского городского моста на заводе им. Молотова в г. Днепропетровске. Киев, Библиотека ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ.
2. (1953) Отчет по теме «Монтажная сварка пролетных строений Киевского городского моста им. Е.О. Патона НАН УССР через р. Днепр». Киев.
3. Лобанов Л.М., Кирьян В.И., Шумицкий О.И. (2003). Пятьдесят лет мосту им. Е.О. Патона. Автоматическая сварка, 10–11, 14–22.
4. Шимановський О.В., Котлубей Д.О., Шалінський В.В. (2018) Міст ім. Є.О. Патона – нинішній стан та перспективи. Промислове будівництво та інженерні споруди, 1, 2–9.
5. Шимановський О.В., Котлубей Д.О., Шалінський В.В. (2018) Аварійна ситуація на мосту ім. Є.О. Патона та заходи щодо її вирішення. Там само, 4, 30–33.
6. Позняков В.Д., Дядін В.П., Давидов Є.О. Дмитрієнко Р.І. (2021) Технічний стан металевих конструкцій головних балок моста ім. Є.О. Патона через р. Дніпро у м. Києві. Там само, 1, 9–17.
7. Позняков В.Д., Дядін В.П., Давидов Є.О., Дмитрієнко Р.І. (2021) Оцінка пошкодженості суцільнозварних повздовжніх головних балок мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро. Автоматичне зварювання, 7, 33–41. https://doi. org/10.37434/as2021.07.06

Реклама в цьому номері:Вибачте, ПДФ цього номера поки недоступний