Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №04 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.04.06
2021 №04 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №4, стор. 54-57

Дослідження технології виконання та перевірки якості гравіювання поверхонь матеріалів з особливими органолептичними властивостями із застосуванням контрастних барвників

В.В. Несін, О.С. Франков


Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України. 03113, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 3. E-mail: witnes@ukr.net

Розглянуто застосування трьох методів досліджень оптичної густини матеріалів: спостереження, денситометричний та спектрометричний. За допомогою метода спостереження досліджено органолептичні властивості матеріалів, що впливають на їх сприйняття спостерігачами та виконавцями механічної обробки. Проаналізовано особливості виконання обробки гравіюванням, процесу перевірки якості такої обробки та втирання контрастної фарби. Визначено, що технологічна розмітка, неглибоке гравіювання, шорсткість поверхні, афінний простір з точок, сформованих на поверхні механічною обробкою, дефекти типу полос, рисок, заглиблень та виступів розміром близько 0,1 мм в матеріалах з особливими органолептичними властивостями не сприймаються спостерігачами внаслідок прояву психофізиологічного закону Вебера– Фехтнера щодо зорового відчуття оптичної густини матеріалу в межах сприйняття видимого діапазону елекромагнітних хвиль довжиною від 380 до 750 нм. Рекомендовано загальний вигляд та геометричні характеристики гравійованих написів та символів, що виконуються на матеріалах з особливими органолептичними властивостями. Бібліогр. 17, рис. 4.
Ключові слова: органолептичні властивості матеріалів, вплив на оптичне сприйняття задіяного персоналу, гравіювання, поверхневі методи контролю, оптична густина, втирання контрастної фарби, технологічний маршрут обробки

Надійшла до редакції 07.12.2021

Список літератури

1. ISO 7000. Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis.
2. ДСТУ ГОСТ 25874:2008. Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения.
3. ОСТ 4.270.001-84. Приборы электронные измерительные. Условные графические обозначения для замены надписей.
4. Несін В.В. (2016) Нестандартні символи для заміни написів в приладобудуванні: розробка, виконання гравіруванням та контроль якості. Збірка тез доповідей IХ науково-практичної конференції «Погляд у майбутнє приладобудування», 17–18 квітня 2016 р., Київ. ПБФ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 64.
5. Підопригора Ю.А., Франков О.С., Несін В.В. (2019) Особливості неруйнівного контролю гравірованих символів на деталях з білого блочного поліаміду. Збірка тез доповідей XVIII міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», 15–16 травня 2019 р. м. Київ. ПБФ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 155–156.
6. Полиамид. https://aplast.com.ua/poliamid.
7. ДСТУ EN ISO 9712:2014 (UA ISO 9712:2012, IDT; ISO 9712:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу з неруйнівного контролю.
8. НПАОП 0.00-1.63-13. Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю. Затверджені наказом МНС України 10.12.2012 р. № 1387, зареєстровані в Мін’юсті України 02.01.2013 р. за № 10/22542, введені в дію з 05.02.2013 р.
9. СТТУ УТНКТД 01-2000. Система сертифікації персоналу з неруйнівного контролю. Основні положення. Чинний з 12.10.2000 р. Київ, УТНКТД.
10. ГОСТ 7512. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.
11. ДСТУ EN ISO 5579:2014. Неруйнівний контроль. Радіограйічний контроль металевих матеріалів із застосування плівки та рентген та гамма випромінювання. Основні правила.
12. Готра З.Ю., Тейт Дж., Кікінеші Р. та ін. (2007) Структура та оптичні властивості прозорих електропровідних плівок на основі BaCuTeF. Вісник Національного університету «Львівська політехніка: Електроніка», 592, 13–17.
13. Франков О.С., Несін В.В., Шабетя С.А. та ін. (2019) Органолептичні властивості поліаміду блочного та спосіб зменшення їх впливу на суб’єктивні можливості оператора при механічній обробці деталей. Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні». Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 207–208.
14. Яковлев А.Д., Яковлев С.А. (2016) Лакокрасочные покрытия функционального назначения. СПб, Химиздат.
15. Камінський Ю. (2020) Емалева фарба ПФ-115 – технічні характеристики, склад, застосування. https//isu.org.ua.
16. Емаль алкідна ПФ-115. https//farbex.ua.
17. Несін В.В, Підопригора Ю.А., Франков О.С. (2021) Зміна технології маркування полюсів на неконтрастних бокових поверхнях колодок блоку живлення виробу «Радіус-Е» з білого блочного поліаміду. Раціоналізаторська пропозиція 91 ІСТЕ СБУ, подана 08.02.2021 р., визнана 02.03.2021 р., свідоцтво від 12.04.2021 р.

Реклама в цьому номері: