Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2017 №02 (06) DOI of Article
10.15407/as2017.02.07
2017 №02 (08)

Автоматичне зварювання 2017 #02
Журнал «Автоматическая сварка», № 2, 2017, с. 36-40
 

Особенности строительства и эксплуатации резервуара РВС-200 для хранения дизельного топлива в Антарктиде на станции «Академик Вернадский»

Г. В. Жук1, И. В. Мороз2, А. Ю. Барвинко3, Ю. П. Барвинко3, Ю. Н. Посыпайко3


1ГП «ОКТБ ИЭС им. Е. О. Патона НАН У». 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 15. E-mail: oktbpaton@gmail.com
2Национальный антарктический научный центр. 01601, г. Киев, б-р Тараса Шевченко, 16. Е-mail: uac@uac.gov.ua
3ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03680, г. Киев-150, ул. Казимира Малевича, 11. Е-mail: office@paton.kiev.ua
 
Реферат
Приведен анализ материалов экспертного обследования сварного резервуара РВС-200 для дизельного топлива на украинской антарктической станции «Академик Вернадский», выполненного ГП «ОКТБ ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ». Показано, что по региону расположения резервуар вместимостью всего 200 м3 переходит по ответственности в высший класс — СС3 с установленным сроком эксплуатации не менее 40 лет. В этих условиях требования к экологической чистоте объекта и окружающей среде, при полной изоляции и ограниченных возможностях ремонта, предопределяют необходимость неординарных конструктивных решений по обеспечению безремонтного срока эксплуатации. Даны конкретные технические решения рассматриваемого вопроса. Библиогр. 7, рис. 5.
 
Ключевые слова: сварной резервуар, высший класс ответственности СС3, коррозионные повреждения, нержавеющая аустенитная сталь, защита от коррозии
 
Поступила в редакцию 18.01.2017
Подписано в печать 02.02.2017
<

Читати реферат українською


Г. В. Жук1, І. В. Мороз2, А. Ю. Барвінко3, Ю. П. Барвінко3, Ю. М. Посипайко3
1ДП «ДКТБ ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН У». 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 15. E-mail: oktbpaton@gmail.com
2Національний антарктичний науковий центр. 01601, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 16. Е-mail: uac@uac.gov.ua
3ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03680, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11. Е-mail: office@paton.kiev.ua
 
Особливості будівництва та експлуатації резервуара РВС-200 для зберігання дизельного палива в Антарктиді на станції «Академік Вернадський»
 
Наведено аналіз матеріалів експертного обстеження зварного резервуару РВС-200 для дизельного палива на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», виконаного ДП «ДКТБ ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ». Показано, що по регіону розташування резервуар місткістю всього 200 м3 переходить по відповідальності у вищий клас — СС 3 з встановленим терміном експлуатації не менше 40 років. У цих умовах вимоги до екологічної чистоти об’єкта і навколишнього середовища, при повній ізоляції і обмежених можливостях ремонту, зумовлюють необхідність неординарних конструктивних рішень по забезпеченню безремонтного терміну експлуатації. Дано конкретні технічні рішення розглянутого питання. Бібліогр. 7, рис. 5.
 
Ключові слова: зварний резервуар, вищий клас відповідальності СС 3, корозійні пошкодження, нержавіюча аустенітна сталь, захист від корозії

 
  1. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 32 с.
  2. ДСТ У-Н Б А.3.-10:2008. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів.
  3. ВБН В.2.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти та нафтопродуктів.
  4. ДСТ У Б В.2.6-183:2011. Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів.
  5. Технічний звіт (експертний висновок) про технічний стан резервуара РВС-200, встановленого на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». – К.: ДП«ДКТБ ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН У», 2016. – 59 с.
  6. Посипайко Ю. М. Дефектоскопія в Антарктиці: Технічне діагностування резервуара РВС-200 на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» // Техн. диагностика и неразруш. контроль. – 2016. – № 4. – С. 46–51.
  7. Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. – М.: Недра, 1988. – 264 с.