Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №06 (01) DOI of Article
10.15407/as2018.06.02
2018 №06 (03)

Автоматичне зварювання 2018 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2018, с. 12-23

Вплив складу та структури рідкого скла на міцність покриттів низьководневих електродів

А. Є. Марченко1, В. В. Трачевський2, М. В. Скорина1


1ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Технічний центр НАН України. 04070, м. Київ, вул. Покровська, 13. E-mail: tracev@imp.kiev.ua

Викладено результати досліджень міцності покриттів низьководневих електродів, прожарених при 200, 300 і 400 °С, в залежності від складу рідкого Li-, Na- і K-скла, а також їх бінарних сумішей. Результати досліджень інтерпретовані з позицій еволюції кремнійкисневої структури рідкого скла в залежності від виду і співвідношення катіонів-модифікаторів, а також ступеня оводненості, поєднаної з параметрами термообробки електродів. Діагностика структурно-функціональної самоорганізації кремнійкисневих аніонів (ККА) у складі рідкого скла здійснена з використанням даних ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Використовувався спектр ЯМР29Si. Узагальнені результати розглянуті з позицій домінування механізму поліконденсації. Виявлено кореляцію між показниками міцності покриттів і співвідношенням місткових Q4, Q3, Q2 і немісткових Q1 зв’язностей в структурі ККА. Бібліогр. 8, табл. 4, рис. 12.
Ключові слова: дугове зварювання, зварювальні електроди, технологія виготовлення, рідке скло, структура рідкого скла, застосування методу ЯМР спектроскопії
Підписано до друку 29.05.2018
Надійшла до редакції 13.04.2018

Список литературы
  1. Горпенюк В. Н., Походня И. К., Марченко А. Е. (1971) О методике оценки прочности электродного покрытия. Сварочное производство, 8, 45–46.
  2. Брыков А. С. (2009) Силикатные растворы и их применение: Учебное пособие. СПб, СПбГТИ(ТУ).
  3. Лукьянова О. И., Уварова И. Ю. (1967) К исследованию взаимодействия высокоосновных силикатов кальция и высококремнеземистых силикатов натрия. Доклады АН СССР, 172, 3, 645.
  4. Марченко А. Е., Скорина Н. В., Ворошило В. С., Шевченко Л. А. (1979) О некоторых технологических проблемах, вызванных межфазными процессами, при производстве сварочных электродов. СЭВ. Координационный центр по проблеме «Развитие науч. основ…»: информационные материалы, 1, 50–157.
  5. Uchino T., Sakka T., Iwasaki M.-J. (1991) Interpretation of hydrated states of sodium silicate glasses by infrared and Raman analysis. Ceram. Soc., 74, 2, 306–313.
  6. Марченко А. Е., Скорина Н. В., Киселев М. О., Трачевский В. В. (2017) Исследование структуры жидких стекол для сварочных электродов методом ядерной магнитной спектроскопии. Автоматическая сварка, 1, 49–53.
  7. Марченко А. Е. (2010) О физико-химической природе прочности электродных покрытий и технологических путях ее обеспечения. Сборник докладов V Международной конференции «Сварочные материалы. Технологии. Производство. Качество. Конкурентоспособность», посвященной 20-летию ассоциации «Электрод» (7–11 июня 2010 г., Артемовск, Донецкой обл.). Киев, сс. 78–99.
  8. Марченко А. Е., Скорина Н. В., Супрун С. А. (2012) Водоудерживающая способность щелочных силикатов и ее влияние на дегидратацию электродных покрытий. Сборник «Металлургия дуговой сварки и сварочные материалы». Киев, Академпериодика, сс. 290–302.