Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №06 (05) DOI of Article
10.15407/as2018.06.06
2018 №06 (01)

Автоматичне зварювання 2018 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2018, с. 47-50

Високошвидкісне ротаційне зварювання титанових сплавів — структура та властивості з’єднань

Д. Міара1, Й. Матусяк1, A. П’єтрас1, M. Кристіан2, М. Дунер3


1Інститут зварювання. 44-100 Глівіце, вул. Бл. Чеслава 16-18, Польща. E-mail: adam.pietras@is.gliwice.pl
2Австрійскій технологічний інститут, вул. Гіфінгассе 4, 1210, Відень, Австрія. E-mail: marciej.krystian@univil.ac.at
3Завод медичних інструментів CHIRMED, вул. Мстовська 8А, 42-240 Рудники, Ченстохов, Польща E-mail: m.dyner@chirmed.pl

У статті представлені результати випробувань високошвидкісного ротаційного зварювання титанових сплавів Ti64 ELI і CP-Ti, використовуваних, серед іншого, при виготовленні хірургічних інструментів. Крім того, в статті представлені результати випробувань, пов’язані з процесом зварювання і утворенням стику. Якість зварних швів оцінювали на основі неруйнівного контролю та механічних випробувань (статичні випробування на розтягнення і випробування на вигин). Випробування привели до ідентифікації кореляції між умовами високошвидкісного ротаційного зварювання при з’єднанні титанових сплавів, тобто Ti64 ELI та CP-Ti, і якості зварних швів. Отримано оптимальні діапазони параметрів процесу зварювання, що забезпечують більш високі показники міцності з’єднань. Бібліогр. 8, табл. 2, рис. 6.
Ключові слова: високошвидкісне ротаційне зварювання, титанові сплави, структура і властивості

Надійшла до редакції 11.04.2018
Підписано до друку 29.05.2018

References
  1. (2016) Project Anti-bacterial optimization of high-strength, severe-plastic-deformed titanium alloys for spinal implants and surgical tools – SPD-BioTribo) www.M-ERA.NET/2015/02/2016 (2016-09-2018-08-31) report no. 2.
  2. Zadroga, L., Pietras, A., Papkala, H. (2004) Studium i badania warunków łączenia materiałów różnoimiennych nowoczesnymi metodami zgrzewania tarciowego. Report of Research Instytutu Spawalnictwa, Gliwice.
  3. Klimpel, A. (1999) Technologie zgrzewania metali i tworzyw termoplastycznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  4. Michalski, R., Kamiński, Z. (1975) Zgrzewanie tarciowe. WNT, Warszawa.
  5. Michalski, R. (1980) Typizacja procesu zgrzewania tarciowego. Praca badawcza nr T-17, Instytut Spawalnictwa, Gliwice.
  6. Materials of HARMS & WENDE.
  7. (2013) PN-EN ISO 17639:2013-12: Badania niszczące spawanych złączy metali – Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.
  8. (2013) PN-EN ISO 4136:2013-05E: Badania niszczące złączy spawanych metali – Próba rozciągania próbek poprzecznych.