Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №08 (06) DOI of Article
10.15407/as2018.08.07
2018 №08 (08)

Автоматичне зварювання 2018 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2018, с. 45-50
 

Матеріали для індивідуального бронезахисту (Огляд)

А. А. Бабінець1, І. О. Рябцев1, А. І. Панфілов2


1ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ТОВ «Стіл Ворк», 50065, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 32. E-mail: a.panfilov@steel-work.net

Реферат
В роботі проаналізовано наявні літературні дані про властивості різних матеріалів, що застосовуються в даний час в засобах індивідуального бронезахисту, та проведена оцінка способів поліпшення їх противопульних та інших експлуатаційних властивостей. Показано, що в даний час для створення засобів індивідуального бронезахисту використовується безліч різних матеріалів: тканинні арамідні або поліетиленові волокна, металеві пластини на основі сталей, титану, алюмінію та їх сплавів, а також кераміки на основі карбідів бору, кремнію та ін. Показано основні переваги і недоліки зазначених бронематеріалов. На підставі літературних даних встановлено, що для захисту по 3-5 класу широке застосування знайшли бронепластини, виконані з конструкційних легованих сталей. Для мінімізації недоліків, властивих сталевим бронепластинам, необхідно використовувати біметалеві композиції, в яких змінюються тверді і м’які шари, що отримані, в тому числі, методами зварювання або наплавлення. Бібліогр. 20, табл. 4, рис. 3.
Ключові слова: індивідуальний бронезахист, класи захисту, бронепластини, властивості бронематеріалів, пулестійкість, броньові сталі, композити, багатошарові матеріали
 
Література
 1. Кобылкин И. Ф., Селиванов И. Ф. (2014) Материалы и структуры легкой бронезащиты. Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана.
 2. Гладышев С. А., Григорян В. А. (2010) Броневые стали. Москва, Интермент Инжиниринг.
 3. Григорян В. А., Кобылкин И. Ф., Маринин В. М., Чистяков Е. Н. (2008) Материалы и защитные структуры для локального и индивидуального бронирования. Москва, РадиоСофт.
 4. Анастасиади Г. П., Сильников М. В. (2004) Работоспособность броневых материалов. Санкт-Петербург, Астерион.
 5. Байдак В. И., Блинов О. Ф., Знахурко В. А. и др. (2003) Концептуальные основы создания средств индивидуальной бронезащиты. Москва, Вооружение. Политика. Конверсия.
 6. Манжура С. А. (2017) Вибір матеріалів бронепластин для індивідуальних засобів бронезахисту сил охорони правопорядку. Системи озброєння і військова техніка, 2 , 89–93.
 7. Болотов М. Г., Ганєєв Т. Р., Новомлинець О. О., Прибитько І. О. (2015) Нові напрямки застосування алюмінідів титану. Технічні науки та технології, 2 , 51–55.
 8. Новиков В. А. (2015) Бронежилеты: современные материалы и их свойства. Междун. науч.-техн. конф. молодых ученых БГТУ им. В. Г. Шухова, 1–30 мая, Белгород, сс. 1443–1446.
 9. Горбунов И. М., Харченко Е. Ф., Анискович В. А. (2006) Анализ по научно-техническому уровню разработок современных средств бронезащиты в России и за рубежом. Оборонный комплекс – научно-техническому прогрессу России, 4 , 32–35.
 10. ДСТУ 4103-2002 (2002) Засоби індивідуального захисту, бронежилети, Загальні технічні умови.
 11. Загорянский В. Г. (2015) Обоснование применимости биметалла сталь-алюминий по расчетным критериям противопульной бронестойкости. Вісник НТУУ «КПІ». Сер.: Машинобудування, 3 , 37–41.
 12. Гуськов А. В., Милевский К.А., Павлова О. В. (2014) Бронежилет с керамическими бронеэлементами сотовой конструкции. Евразийский союз ученых, 8-8 , 45–46.
 13. Мыльников В. В., Абросимов А. А., Романов И. Д., Романов А. Д. (2014) Анализ материалов и их свойств, применяемых для средств индивидуальной бронезащиты. Успехи современного естествознания, 9-2 , 143–147.
 14. Чернышов Е. А., Мыльников В. В., Мыльникова М. В., Романов А. Д. и др. (2014) Создание металлокерамических элементов баллистической защиты с применением керамики на основе алюминия. Современные наукоемкие технологии, 4 , 97–100.
 15. Алексенцева С. Е., Захаров И. В. (2011) Влияние демпфирующих свойств сплавов на пулестойкость. Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Технические науки, 4 , 88–95.
 16. Radonjic V. M., Jovanovic D. M., Zivanovic G. Z., Resimic B. V. (2014) Ballistic characteristics improving and maintenance of protective ballistic vests. Vojnotehnicki glasnik, 62, 4 , 89–103. DOI: 10.5937/vojtehg62-4992.
 17. Крюков Д. Б., Козлов Д. Б. (2016) Перспективы применения металлических композиционных материалов для создания броней нового поколения. Вестник Пензенского государственного университета, 2 , 103–108.
 18. Драгобецкий В. В., Шаповал А. А., Загорянский В. Г. (2015) Разработка элементов средств индивидуальной защиты нового поколения на основе слоистых металлических композиций. Изв. вузов. Черная металлургия, 58, 1 , 44–48.
 19. Morka A., Jackowska B. (2010) Ballistic resistance of the carbon nanotube fibres reinforced composites – numerical study. Computational materials science, 50, 4 , 1244–1249. DOI: 10.1016/j.commatsci.2010.03.046.
 20. Курков С. Н., Куканов С. А., Зайцев Ю. М. (2016) Применение наноструктурируемых материалов в защитных композициях средств индивидуальной бронезащиты. Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 3 , 53–59.

 
Надійшла до редакції 19.06.2018
Підписано до друку 19.07.2018.