Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2018 №10 (07) DOI of Article
10.15407/as2018.10.01
2018 №10 (02)

Автоматичне зварювання 2018 #10
«Автоматичне зварювання», № 10, 2018, с. 3-10

Математичне моделювання процесу нагрівання металу при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням

С. І. Кучук-Яценко, О. С. Міленін, О. А. Великоіваненко, Є. В. Антіпін, О. В. Дідковський
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail:office@paton.kiev.ua

В останнє десятиріччя актуальним та практично значущим завданням є одержання високоякісних з’єднань із високоміцних сталей та сплавів. Для його рішення потрібні технології, які відрізняються висококонцентрованим нагріванням при мінімальному енерговкладенні, у тому числі й при контактному стиковому зварюванні залізничних рейок безперервним оплавленням. Для рішення даного завдання була розроблена математична модель процесу нагрівання металу при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням. Модель дозволить уникнути проведення трудомістких експериментів, що дорого коштують, і значно розширити діапазон пошуку шляхів оптимізації при багатофакторному керуванні параметрами зварювання, що впливають, зокрема, на формування температурного поля при контактному стиковому зварюванні залізничних рейок безперервним оплавленням. Бібліогр. 8, рис. 12.
Ключові слова: безперервне оплавлення, одиничний контакт, математичне моделювання, контактне стикове зварювання, густина струму, коефіцієнт корисної дії, глибина кратера, іскровий зазор, залізнична рейка

Надійшла до редакції 28.09.2018
Підписано до друку 25.10.2018

Література
  1. ГОСТ Р ИСО 15614-13-2009. (2011) Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 13. Контактная стыковая сварка сопротивлением и оплавлением. Москва, Стандартинформ.
  2. ТУУ 27.1-40081293-002:2016. Рейки нові зварені для залізниць. «Дніпропетровське НКТБ КГ» філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця».
  3. Кучук-Яценко С. И. (1992) Контактная стыковая сварка непрерывным оплавлением. Киев, Наукова думка.
  4. Leonhard Weingrill, Norbert Enzinger. (2017) Temperature fields evolution during flash-butt welding of railway rails. Materials Science Forum, 879, 2088–2093.
  5. Орлов Б. Д., Чакалев А. А., Дмитриев Ю. В. (1986) Технология и оборудование контактной сварки. Москва, Машиностроение.
  6. Кучук-Яценко С. И. (1976) Контактная стыковая сварка оплавлением. Киев, Наукова думка.
  7. Yan Guo Li, Fu Cheng Zang. (2010) Numerical simulation of flash-butt welding of high manganese steel crossing with carbon steel rail. Advanced materials research, 123-125, 571–574.
  8. (2005) Processes and mechanisms of welding residual stress and distortion. Ed. by Zhili Feng. Sawston, Woodhead Publishing.