Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №12 (03) DOI of Article
10.15407/as2018.12.04
2018 №12 (05)

Автоматичне зварювання 2018 #12
«Автоматичне зварювання», № 11-12, 2018, с. 46-57

Тонкостінні зварні конструкції перетворюваного об’єму космічного призначення

Л. М. Лобанов, В. С. Волков


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено раціональні методи побудови металевих перетворюваних оболонок з метою створення конструкцій космічного призначення. Виконано математичне моделювання руху нейтральної поверхні оболонки конструкції перетворюваного об’єму (КПО), результат якого використаний для завдання еталонної поверхні при кінематичному моделюванні її напружено-деформованих станів в процесі компактного складання. Визначено параметри процесу зварювання тонких оболонок з нержавіючої сталі, що дозволяють забезпечити максимальне наближення фізико-механічних властивостей зварних з’єднань до аналогічних властивостей основного металу із забезпеченням їх вакуумної щільності. Розроблено способи модифікації поверхні тонкостінних металевих оболонок з нержавіючої сталі, що дозволяють підвищити запас стійкості КПО космічного призначення без зміни їх маси і компактності. Експериментально підтверджена можливість і сформульовані умови стійкості повної зворотньої трансформації багатосекційної КПО конічного типу. Бібліогр. 7, рис. 12.
Ключові слова: розкривні конструкції, тонкі оболонки, мікроплазмове зварювання, мікроструктура і метал шва, інженерія поверхні

Надійшла до редакції 22.03.2018
Підписано до друку 06.11.2018

Література
  1. (2017) Bigelow Aerospace. The Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). Available at: https://bigelowaerospace.com/pages/beam/ [Accessed 27 Dec. 2017].
  2. Viquerat, A., Schenk, M., Sanders, B., Lappas, V. J. (2014) Inflatable Rigidisable Mast for End-of-Life Deorbiting System. European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing (SSMET) 2014, April 1–4, Braunschweig, Germany.
  3. Патон Б. Е., Самилов В. Н., Гончар О. Ю. и др. (1999) Преобразуемые цельносварные металлические конструкции. Автоматическая сварка, 10, 81–85.
  4. Патон Б. Е., Лобанов Л. М., Самилов В. Н. и др. (2006) Расчет и особенности технологии изготовления крупногабаритной сварной конструкции преобразуемого объема. Там же, 7, 3–
  5. Лобанов Л. М., Волков В. С. (2015) Особенности изготовления тонкостенных сварных конструкций преобразуемого объема космического назначения. Там же, 1, 33–39.
  6. Lobanov, L.M., Volkov, V.S., Yakimkin, A.V., Savitsky, V.V. (2016) Functional characteristics improvement of metal transformable-volume structures for space applications. Journal of Aerospace Technology and Management, 8, 55–62. doi:10.5028/jatm.v8i1.529
  7. Ario, , Watson, A. (2009) Structural stability of multi-folding structures with contact problem. Journal of Sound and Vibration, 1-2, 263–282. doi:10.1016/j.jsv.2009.01.057