Eng
Ukr
Rus

Dear Colleagues,

“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Триває друк

2018 №12 (02) DOI of Article
10.15407/as2018.12.03
2018 №12 (04)

Автоматичне зварювання 2018 #12
«Автоматичне зварювання», № 11-12, 2018, с. 29-45

Технології та обладнання контактного зварювання рейок: 60 років безперервних інновацій

С. І. Кучук-Яценко


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

У статті узагальнено 60-річний досвід Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона з інноваційних рішень в галузі розробки технологій і обладнання контактного зварювання оплавленням залізничних рейок. Багато з них є піонерськими, що підтверджується рядом ліцензійних угод з провідними країнами світу. Сьогодні парк контактних машин і комплексів, що експлуатуються в світі, розроблених в ІЕЗ і виготовляємих Каховським заводом електрозварювального устаткування, обчислюється кількістю понад 2500, що становить близько 60 % світового парку машин. Бібліогр. 13, табл. 4, рис. 22.
Ключові слова: контактна стикова зварка, залізничні рейки, евтектоїдні і заевтектоїдні сталі, технології та обладнання, безперервне оплавлення, пульсуюче оплавлення, моделювання нагріву, довгомірні батоги, зварювання з натягом, моніторинг якості

Надійшла до редакції 18.10.2018
Підписано до друку 06.11.2018

Література
 1. (1980) Flash welding. Welding Handbook. Volume three Seventh Edition, pp. 60–65.
 2. Кучук-Яценко С. И., Лебедев В. К. (1969) Способ контактной стыковой сварки непрерывным оплавлением. СССР А. с. 226745, В23К 11/04, Великобритания Пат. GB11623073, Франция Пат. FR1517114, Швейцария Пат. SE322003, Италия Пат. IT796912.
 3. Патон Б. Е., Лебедев В. К. (1969) Электрооборудование для контактной сварки. Москва, Машиностроение, сс. 40–68.
 4. Кучук-Яценко С. И., Кривенко В. Г., Богорский М. В. (1974) Способ управления процессом контактной стыковой сварки оплавлением. СССР А. с. 542604, В23К 11.
 5. Патон Б. Е., Сахарнов В. А., Лебедев В. К., Кучук-Яценко С. И. (1967) Машина для контактной стыковой сварки. СССР А. с. 201561, В23К 11, США Пат. US3349216, Великобритания Пат. GB1056812, Франция Пат. FR1384943, ФРГ Пат. DE1465942, Финляндия Пат. FI49917.
 6. Кучук-Яценко С. И., Швец В. И., Дидковский А. В., Антипин Е. В. Капитанчук В. Л. (2013) Дефекты соединений высокопрочных рельсов, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением. Автоматическая сварка, 9, 3–9.
 7. Кучук-Яценко С. И. (1992) Контактная стыковая сварка оплавлением. Лебедев В. К. (ред.). Киев, Наукова думка.
 8. Кучук-Яценко С. І., Дідковський О. В., Богорський М. В., Кривенко В. Г., Горишняков О.І., Кривонос В. П. (2002) Спосіб контактного стикового зварювання оплавленням. Україна Пат. 46820 6В23К11/04, С2, РФ Пат. № 2222415 от 2003, США Пат. US № 6.294.752 от 2001, Великобритания Пат. GB235725.9A от 20.06.01, КНР Пат. ZL00101672/5 от 2004.
 9. Кучук-Яценко С. И., Миленин А. С., Великоиваненко Е. А. и др. (2018) Математическое моделирование процесса нагрева металла при контактной стыковой сварке непрерывным оплавлением. Автоматическая сварка, 10, 3-10.
 10. Kimura Tatsumi, Takemasa Mineyasu, Honjo Minoru (2011) Development of SP3 Rail with High Wear Resistance and Rolling Contact Fatigue Resistance for Heavy Haul Railways. Jfe Technical Report, 16.
 11. (2016) ТУ У 27.1-40081293-002:2016. ТУ У 27.1-40081293-002:2016. Рейки нові зварені для залізниць. «Дніпропетровське НКТБ КГ» філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця».
 12. Кучук-Яценко С. И., Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф. и др. (2004) Исследование остаточных напряжений в сварочных соединениях рельсов, полученных при контактной стыковой сварке оплавлением. Автоматическая сварка, 9(617), 33–36.
 13. Мазур М. А. (2018) Очерки истории Патоновской научной школы. Харьков.