Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №12 (06) DOI of Article
10.15407/as2018.12.07
2018 №12 (08)

Автоматичне зварювання 2018 #12
«Автоматичне зварювання», № 11-12, 2018, с. 78-85

Дифузійне зварювання та паяння різнорідних матеріалів з керованим напружено-деформованим станом

В. В. Квасницький1, В. Ф. Квасницький2, Chen Hexing3, М. В. Матвієнко2, Г. В. Єрмолаєв2


1НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м.Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 23. E-mail: kvas69@ukr.net
2Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 54025, м Миколаїв, просп. Героїв України, 9. E-mail: welding@nuos.edu.ua
3Guangdong Academy of Sciences. No.9, Building, 100 Xianlie Rd. Guangzhou, P. R. China. E-mail: chenhexing@gdas.gd.cn

Досліджено напружено-деформований стан при дифузійному зварюванні у вакуумі і паянні різнорідних матеріалів з урахуванням пластичних деформацій миттєвої пластичності і повзучості. Розглянуто роль пластичних деформацій у формуванні з’єднань і залишкових напружень при дифузійному зварюванні у вакуумі різнорідних металів, в тому числі металів з неметалами, а також однорідних матеріалів з проміжними прошарками. Застосування температурного навантаження спільно з зовнішнім навантаженням при дифузійному зварюванні у вакуумі різнорідних металів дозволяє створити в стику об’ємний напружений стан з формуванням осьових, радіальних, окружних, дотичних напружень, що сприяє локалізації пластичних деформацій в зоні стику і розвитку деформацій зсуву, а відповідно інтенсифікації процесів утворення фізичного контакту, активації поверхонь і розвитку дифузійних процесів. Управління напружено-деформованим станом при з’єднанні металів з неметалами дозволяє регулювати релаксаційні процеси при охолодженні і запобігти руйнуванню з’єднань. Бібліогр. 12, рис. 9.
Ключові слова: дифузійне зварювання, паяння, напруження, деформації, моделювання, структура, механічні властивості, дифузія

Надійшла до редакції 30.03.2018
Підписано до друку 06.11.2018

Література
 1. Крівцун І. В., Квасницький В. В., Максимов С. Ю., Єрмолаєв Г. В. (2017) Спеціальні способи зварювання. Патон Б. Є. (ред.). Миколаїв, НУК.
 2. Єрмолаєв Г. В., Квасницький В. В., Квасницький В. Ф. та ін. (2015) Паяння матеріалів. Хорунов В. Ф, Квасницький В. Ф.(ред.). Миколаїв, НУК.
 3. Махненко В. И., Квасницкий В. Ф. (2009) Особенности формирования напряженно-деформированного состояния соединений разнородных материалов, полученных диффузионной сваркой. Автоматическая сварка, 8, 1–16.
 4. Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В., Матвиенко М. В. (2017) Механика соединений при диффузионной сварке, пайке и напылении разнородных материалов в условиях упругости. Николаев, НУК.
 5. Квасницкий В. В., Золотой Ю. Г., Лабарткава А. В. и др. (2008) Экспериментальное исследование деформации сварного узла типа втулка-втулка из разнородных материалов. Зб. наук. праць НУК. Миколаїв, НУК, 4, сс. 65–73.
 6. Казаков Н. Ф. (1976) Диффузионная сварка материалов. Москва, Машиностроение.
 7. Лобанов Л. М., Єрмолаєв Г. В., Квасницький В. В. та ін. (2016) Напруження та деформації при зварюванні і паянні. Лобанов Л. М. (ред.). Миколаїв, НУК.
 8. Квасницкий В. В., Квасницкий В. Ф., Маркашова Л. И., Матвиенко М. В. (2014) Влияние напряженно-деформированного состояния на структуру и свойства соединений при диффузионной сварке разнородных металлов. Автоматическая сварка, 8, 10–16.
 9. Емельянов В. М., Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В. и др. (2009) Оптимизация конструкции металлографитовых подшипников скольжения на основе анализа остаточных напряжений в паяных узлах. Вестник Херсонского национального технического университета, 3, сс. 42 – 46.
 10. Ermolaev G. V., Martynenko V. A., Olekseenko S. V. et al. (2017) Effect of the Rigid interlayer Thickness on the Stress-Strain of Metal-Grafite Assemblies Under Thermal Loading. Strengs of Materiale, May, 49, 3, pp. 422–428.
 11. Копельман Л. А. (2010) Основы теории прочности сварных конструкций. Санкт-Петербург, Лань.
 12. Квасницкий В. В., Квасницкий В. Ф., Dong Chunlin и др. (2018) Напряженно-деформированное состояние сварных и паяных узлов из однородных материалов с мягкой прослойкой при осевой нагрузке. Автоматическая сварка, 4, 7–13.