Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №12 (12) DOI of Article
10.15407/as2018.12.13
2018 №12 (14)

Автоматичне зварювання 2018 #12
«Автоматичне зварювання», № 11-12, 2018, с. 134-141

Структура та властивості зносостійких іонно-променевих вакуумних покриттів

М. А. Андрєєв, Л. В. Маркова


ДНУ «Інститут порошкової металургії». 220005, м. Мінськ, Республіка Білорусь, вул. Платонова, 41

В роботі досліджено структуру та властивості покриттів, сформованих методом іонно-променевого розпилення в вакуумі композиційних мішеней на основі хрому з добавками ультрадисперсних алмазів і нанодисперсних частинок Al2O3 та ZrO2. Показано, що метод іонно-променевого розпилення дозволяє переносити матеріал мішені на виріб у вигляді покриття зі збереженням складу і стехиометрії з’єднання. Розроблено структурну модель іонно-променевих вакуумних покриттів на основі хрому з добавками ультрадисперсних алмазів, Al2O3 і ZrO2. Бібліогр. 1, рис. 5.
Ключові слова: іонно-променеві вакуумні покриття, нанорозмірні частинки, структура, властивості

Надійшла до редакції 10.07.2018
Підписано до друку 06.11.2018

Література
  1. Ильющенко А. Ф., Андреев М. А., Маркова Л. В., Коледа В. В. (2010) Исследование влияния размера частиц ZrO2 в мишени для распыления на структуру ионно-лучевых покрытий на основе титана и хрома. Новые материалы и технологии: Порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка. Материалы докладов 9-й Международной научно-технической конференции, ГНПО ПМ НАН Беларуси, Минск, 2010, 29–30 сентября, сс. 204–207.