Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №01 (07) DOI of Article
10.15407/as2019.01.01
2019 №01 (02)

Автоматичне зварювання 2019 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2019, с.11-17

До питання про контактний електричний опір різновеликих поверхонь

Д. М. Калеко


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
У теорії електричних контактів прийнята експериментально перевірена зворотна пропорційність електричного перехідного опору від прикладеного навантаження. У статті показано, що ця умова не виконується при невеликих зусиллях стиснення різновеликих контактів, які мають місце, зокрема, при порушенні електричної дуги дотиком або руйнуванням тонкого провідника. Вимірювання електричного опору приконтактної області між тонким (діаметром 0,75 мм) провідником і листом зі сталей St37 (сталь 10) та 1.4301 (08Х18Н10), латуні CuZn37 (Л63) і алюмінієвого сплаву AlMg3 (АМг3) показали, що внаслідок пружної деформації контактної поверхні під дією локального навантаження при зростанні зусилля до певних меж має місце підвищення електричного опору. В умовах експерименту граничне зусилля становило 2...3 даН, в залежності від механічних характеристик матеріалу. При виході за ці межі набуває чинності загальноприйнята функціональна залежність. Бібліогр. 12, табл. 1, рис. 8.
Ключові слова: перехідний електричний опір, електричні контакти, пружна деформація, приварка шпильок

Надійшла до редакції 26.08.2018
Підписано до друку 20.12.2018
Список літератури
1. Хольм Р. (1961) Электрические контакты. Москва, ИЛ.
2. Кочергин К. А. (1972) Сварка давлением. Ленинград, Машиностроение.
3. Сахацкий Г. В. (1979) Технология сварки в холодном состоянии. Киев, Наукова думка.
4. Каракозов Э. С. (1986) Сварка металлов давлением. Москва, Машиностроение.
5. Демкин Н. В., Рыжов Э. В. (1981) Качество поверхности и контакт деталей машин. Москва, Машиностроение.
6. Крагельский И. В., Добычин Н. М., Комбалов В. С. (1977) Основы расчета на трение и износ. Москва, Машиностроение.
7. Слободян М. С. (2013) Анализ методик оценки электросопротивления участков электрод–электрод и деталь–деталь перед точечной контактной микросваркой. Сварочное производство, 8, 20–24.
8. Лесков Г. И. (1970) Электрическая сварочная дуга. Москва, Машиностроение.
9. Askeland D. R., Fulay P. P., Wright W. J. (2011) The science and engineering of materials. Cengage Learning.
10. Thornton P. H., Krause A. R., Davies R. G. (1996) Contact resistance in spot welding. Welding Journal, 12, 402–412.
11. Джонсон Г. Л. (1989) Механика контактного взаимодействия. Москва, Мир.
12. Янке Е., Эмде Ф., Лёш Ф. (1977) Специальные функции. Формулы, графики, таблицы. Москва, Наука.