Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2019 №01 (06) DOI of Article
10.15407/as2019.01.07
2019 №01 (01)

Автоматичне зварювання 2019 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2019, с.50-55

Вплив режимів наплавлення порошковими стрічками на їх зварювально-технологічні властивості
О. П. ВОРОНЧУК, О. П. ЖУДРА, О. В. ПЕТРОВ, В. О. КОЧУРА
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено вплив режимів наплавлення на зварювально-технологічні властивості різних типів високолегованих порошкових стрічок. Визначали коефіцієнт розплавлювання електродного металу, коефіцієнти наплавлення, коефіцієнти втрат, а також продуктивність розплавлювання електродного матеріалу і продуктивність наплавлення. У якості об’єктів досліджень обрані широко застосовувані в промисловості порошкові стрічки ПЛ-АН-101 і ПЛ-АН-179, виготовлені на сталевій стрічці-оболонці, а також стрічка ПЛ-АН-111, на основі нікелевої оболонки. Наплавлення зразків для досліджень виконувалося на апараті А-874Н з приставкою АД-167 і джерелом живлення ВДУ-1201 у широкому діапазоні режимів: струм 600-900 А, напруга 32-40 В, швидкість 32-55 м/г. Отримані результати представлені в графічному вигляді. Встановлено, що на характеристики зварювально-технологічних властивостей порошкових стрічок і відповідно на хімічний склад і твердість наплавленого металу крім режимів наплавлення істотний вплив має склад порошку-наповнювача та матеріал стрічки оболонки. При наплавленні стрічкою ПЛ-АН-111 з нікелевою оболонкою, що має високий омічний опір, відбувається більш інтенсивний розігрів порошкової стрічки на вильоті, і як наслідок збільшення коефіцієнта розплавлювання електродного матеріалу. При наплавленні стрічками ПЛ-АН-101 і ПЛ-АН-179 продуктивність розплавлювання нижче. Втрати на вигар і розбризкування при збільшенні струму для стрічки ПЛ-АН-111 ростуть, для стрічки ПЛ-АН-101 змінюються незначно, а для стрічки ПЛ-АН-179 у діапазоні струму 900-1200А різко падають за рахунок специфіки складу порошку-наповнювача. Значення коефіцієнтів розплавлювання і наплавлення, а також продуктивність розплавлювання та наплавлення для всіх типів стрічок падають зі збільшенням швидкості процесу, однак для стрічки ПЛ-АН-111 ці показники змінюються незначно. Бібліогр. 7, табл. 1, рис. 3.
Ключові слова: порошкова стрічка, струм, напруга, швидкість наплавлення, продуктивність розплавлювання та наплавлення, втрати на вигар і розбризкування

Надійшла до редакції 21.11.2018
Підписано до друку 20.12.2018

Список літератури
1. Кузнецов Л. Д., Кортелев Г. А., Николаенко Н. Р. (1982) Особенности процесса наплавки порошковой лентой на форсированных режимах деталей строительных и дорожных машин. Теоретические и технологические основы наплавки. Современные способы наплавки и их применение. Фрумин И. И. (ред.). Киев, ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР, сс.12–15.
2. Кузнецов Л. Д., Куркумелли Э. Г., Николаенко М. Р. (1983) Особенности строения и свойства металла при наплавке ленточными электродами на форсированных режимах. Наплавка износостойких и жаростойких сталей и сплавов. Наплавочные материалы. Киев, ИЭС им. Е. О. Патона, сс. 24–28.
3. Жудра А. П., Ворончук А. П., Кочура В. О., Федосенко В. В. (2017) Влияние режимов наплавки порошковыми лентами на геометрические параметры наплавленных валиков. Автоматическая сварка, 1, 43–48.
4. Ворончук А. П., Жудра А. П., Петров А. В., Федосенко В. В. (2018) Влияние режимов наплавки порошковыми лентами на химический состав и твердость наплавленного металла. Там же, 4, 44–48.
5. Данильченко Б. В., Шимановский В. П., Ворончук А. П., Копылец И. П. (1989) Наплавка быстроизнашивающихся деталей самозащитными порошковыми лентами. Там же, 5, 38–41.
6. Жудра А. П., Ворончук А. П. (2010) Износостойкая наплавка порошковыми лентами. Сварщик, 6, 6–9.
7. Жудра А. П., Ворончук А. П. (2012) Наплавочные порошковые ленты (Обзор). Автоматическая сварка, 1, 39–44.