Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2019 №03 (05) DOI of Article
10.15407/as2019.03.06
2019 №03 (07)

Автоматичне зварювання 2019 #03
«Автоматичне зварювання», № 3, с. 47-54

Промислові електронно-променеві зварювальні установки модульної конструкції
Ф. Каленич, Л. Ковач, Р. Секерка, П. Фарагула
FIRST WELDING COMPANY Inc., Братислава, Словацька Республіка

У статті представлені результати, досягнуті в області актуального проектно-технічного рішення сучасних високотехнологічних електронно-променевих зварювальних апаратів у ПЕРШІЙ ЗВАРЮВАЛЬНІЙ КОМПАНІІ. Описано електронно-променеве технологічне зварювальне обладнання побудоване модульно з особливою увагою до гармонізації апаратної та програмної сумісності. Окремі модулі технологічного підрозділу періодично впроваджуються з урахуванням прогресивних світових тенденцій в області електротехніки, приводних систем, комп’ютерного управління, механічних модулів і досягнень у вакуумній техніці. Цей вклад представлено як розробку основних модулів, які є ядром технологічного зварювального комплексу: стаціонарної і рухомої електронної гармати, систем генерації променів, вакуумних камер, а також допоміжних модулів, адаптованих до потреб сучасного промислового виробництва та управління якістю. Серед прикладів, дистанційна діагностика електронно-променевого апарату за допомогою веб-додатків, модуль для моніторингу та редагування параметрів технологічного процесу можна шляхом пошуку. Задокументовано та описано три приклади різної конструкції електронно-променевого обладнання. Бібліогр. 5, рис. 14.
Ключові слова: електронний промінь, зварювальні апарати, модульна конструкція, модулі зварювального обладнання, дистанційна діагностика, моніторинг технологічних параметрів

Надійшла до редакції 13.11.2018
Підписано до друку 20.02.2019

References
1. Schultz H. (2004) Electron Beam Welding. Cambridge, Abington Publishing, England, ISBN 1-85573-050 2.
2. Kolenič F., Faragula P., Maštalír P. (2016) Modernizácia modulov elektrónového dela umiestneného vo vnútri vákuovej komory (Modernisation of electron gun modules situated inside the vacuum chamber) Zvárač-profesionál, (Welder-professional), XIII/2016, pp. 16-19, ISSN 1336-5045.
3. Kolenič F., Fodrek P. (2012) New Generation of EB Welding Machines, IIW DOC XII-2063-12, Joint Intermediate meeting Com. IV, Com. XII and SG 212, Berlin, April, 2012.
4. Kolenič F. (2014) Large Chamber EBW Machine Using 9 Axes Robotic System for Positioning of Electron Gun and Weldment in Vacuum. 67th IIW International Conference, 13th–18th July, 2014, Seoul, Korea.
5. Kolenič F., Kováč L. (2011) Nová generácia elektró-novolúčových zariadení s výkonom do 30 kW (New generation of electron beam welding equipment with the power up to 30 kW). Zvárač-profesionál, (Welder-professional), VIII/2011, pp. 22-24, ISSN 1336-5045.