Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2019 №09 (04) DOI of Article
10.15407/as2019.09.05
2019 №09 (06)

Автоматичне зварювання 2019 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2019 г., с. 40-44

Вплив попереднього нанесення легуючих порошків на структуру та твердість наплавленого металу

В.В. Перемитько, І.В. Коломоєць, В.І. Сухомлин
Дніпровський державний технічний університет. 51918, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Дніпробудівельна, 2

Розглянуто ефективність використання різних схем попереднього нанесення легуючих порошків на структуру та твердість металу наплавленого дуговим методом. Встановлено оптимальні параметри процесу та питомі витрати додаткових (легуючих) матеріалів із попередньою їх фіксацією. Найбільші показники твердості наплавленого металу досягаються при локальному внесенні TiC з фіксацією ґрунтовкою ГФ-021. Бібліогр. 11, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: дугове наплавлення, легуючі порошки, схеми долегування, фіксація додаткових матеріалів, режими наплавлення, структура, твердість

Надійшла до редакції 31.05.2019

Список літератури

1. Шенфельд В.Й. (2014) Підвищення зносостійкості сталевих деталей наплавленням з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів: дис. … канд. тех. наук. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.
2. Перемитько В.В. (2014) Износостойкая наплавка по слою легирующей шихты. Автоматическая сварка, 8, 56–59.
3. Перемитько В.В., Панфилов А.И. (2017) Дуговая наплавка слоев металла переменного состава и различной твердости. Там же, 7, 48–52.
4. Кузнецов В.Д., Степанов Д.В. (2015) Cтруктура и свойства металла сварного шва, модифицированного нанооксидами. Там же, 6-7, 19–24.
5. Кузнецов В.Д., Степанов Д.В. (2015) Износостойкая наплавка с вводом в сварочную ванну нанопорошков. Там же, 5-6, 54–56.
6. (2017) Спосіб електродугового зварювання та наплавлення з введенням у зварювальну ванну нанокомпонентів, Україна, Пат. 116167, МПК B23/K 9/16, B23/K 9/18, B82Y40/00.
7. (2017) Спосіб електродугового зварювання та наплавлення з введенням у зварювальну ванну нанокомпонентів, Україна, Пат. 115309, МПК B23/K 9/16, B82Y40/00.
8. Лещинский Л.К., Гулаков С.В., Степнов К.К., Носовский Б.И. (1985) Валки с наплавленным слоем новой констукции повышают эффективность работы прокатных станов. Наплавка. Опыт и эффективность применения. Гладкий П.В. (ред.), Киев, сс. 17–20.
9. Яриза-Стеценко А.В. (2012) Вдосконалення технології дугового наплавлення шару змінного хімічного складу легуванням його з флюсу: автореф. дис…канд. техн. наук. Краматорськ.
10. Рябцев И.А., Панфилов А.И., Бабинец А.А. и др. (2015) Структура и износостойкость при абразивном изнашивании наплавленного металла, упрочненного карбидами различных типов. Автоматическая сварка, 5-6, 84–88.
11. Головко В.В., Кузнецов В.Д., Фомічов С.К., Лобода П.І. (2016) Нанотехнології у зварюванні низьколегованих високоміцних сталей. Київ, НТТУ «КПІ», Вид-во «Політехніка».