Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №09 (07) DOI of Article
10.15407/as2019.09.08
2019 №09 (09)

Автоматичне зварювання 2019 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2019 г., с. 57-61

Вплив телуру на мікроструктуру низьколегованого чавуну, наплавленого електрошлаковим способом в струмопідвідному кристалізаторі

Ю.М. Кусков1, Ф.К. Біктагіров1, М.А. Фесенко2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». м. Київ, просп. Перемоги, 37

Чавун є одним з основних конструкційних матеріалів, що мають ряд цінних експлуатаційних властивостей, зокрема, зносостійкість. Зазвичай поліпшення цього показника досягається зміною структури чавуну за рахунок введення в його склад дорогих легуючих елементів. Проведеними експериментами показана можливість перетворення сірого низьколегованого чавуну в білий зносостійкий за рахунок модифікування наплавляючого металу невеликими порціями порошку телуру. Електрошлакове наплавлення здійснювалося в струмопідвідному кристалізаторі з плавленням в шарі шлаку присадки у вигляді стружки низьколегованого чавуну і додаткового введення в шлакову ванну порошкового дроту з шихтою, що містить порошок телуру. Бібліогр. 6, рис. 9.
Ключові слова: електрошлакове наплавлення, струмопідвідний кристалізатор, стружка низьколегованого чавуну, телур, структура металу

Надійшла до редакції 09.04.2019

Список літератури

1. Киндяков П.С., Коршунов Б.Г., Федоров П.И., Кисляков И.П. (1976) Химия и технология редких и рассеянных элементов. Ч.3. Москва, Высшая школа.
2. (1985) Свойства элементов. Справочное изд. Дрица М.Е. (ред.). Москва, Металлургия.
3. Гудремон Э. (1966) Специальные стали. Т. 3. Москва, Металлургия.
4. Кривошеев А.Е. (1957) Литые валки. Москва, Металлургиздат.
5. Кусков Ю.М., Гордань Г.Н., Богайчук И.Л., Кайда Т.В. (2015) Электрошлаковая наплавка дискретным материалом различного способа приготовления. Автоматическая сварка, 5-6, 34–37.
6. Щупак Г.Б., Ус В.И., Кусков Ю.М. и др. (1993) Система дозирования присадочных материалов в электрошлаковой технологии. Проблемы спец. электрометаллургии, 1, 29–31.