Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №10 (02) DOI of Article
10.15407/as2019.10.03
2019 №10 (04)

Автоматичне зварювання 2019 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2019, с. 22-27

Вплив горизонтальної механічної вібрації на експлуатаційні властивості наплавленого металу

Ч.В. Пулька, М.І. Підгурський, В.С. Сенчишин, М.В. Шарик, В.Я. Гаврилюк


Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя МОН України. 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, E-mail: Viktor_Synchyshyn@i.ua

Проведено дослідження зносостійкості та стабільності товщини шару металу, наплавленого індукційним методом. Показано, що при наплавленні порошкоподібним твердим сплавом ПГ-С1 нагрівальною системою ІТЕЕ (індуктор, тепловий і електромагнітний екрани) з прикладанням горизонтальної вібрації і енергоощадного режиму наплавлення, зносостійкість підвищується в 1,4 рази, стабільність товщини шару наплавленого металу на 10 % та покращується якість наплавленого металу (з крупнозернистої структури в дрібнозернисту) в порівнянні з технологією без горизонтальної вібрації. Бібліогр. 14, табл. 3, рис. 5.
Ключові слова: індукційне наплавлення, тонкі сталеві диски, горизонтальна механічна вібрація, мікроструктура, зносостійкість, тепловий та електромагнітний екрани, енергоощадний режим

Подписано в печать 02.10.2019
Надійшла до редакції 19.04.2019

Список літератури

1. Рябцев И.А. (2004) Наплавка деталей машин и механизмов. Киев, Экотехнология.
2. Ткачев В.Н. (1971) Износ и повышение долговечности деталей сельскохозяйственных машин. Москва, Машиностроение.
3. Пулька Ч.В. (2006) Технологічна та енергетична ефективність індукційного наплавлення тонких сталевих дисків: дис. ... доктора техн. наук, Київ.
4. Лозинский M.Г. (1958) Промышленное применение индукционного нагрева. Москва, Изд-во АН СССР.
5. Бабат Г.И. (1965) Индукционный нагрев металлов и его промышленное применение. Москва, Энергия.
6. Слухоцкий А.Е., Рыскин С.Е. (1974) Индукторы для индукционного нагрева. Ленинград, Энергия.
7. Brezinová J., Guzanová A., Draganovská D. et al. (2016) Study of selected properties of thermally sprayed coatings containing WC and WB hard particles. Acta Mech. Autom., 10, 296-299, doi:10.1515/ama-2016-0046.
8. Пулька Ч.В., Гаврилюк В.Я., Сенчишин В.С. (2013) Совершенствование оборудования и технологии индукционной наплавки. Сварочное производство, 4, 27–30.
9. Шаблий О.Н., Пулька Ч.В., Будзан Б.П. (1988) Пути экономии электроэнергии при индукционной наплавке тонкостенных дисков. Автоматическая сварка, 12, 56–58.
10. Пулька Ч.В., Шаблій О.М., Гаврилюк В.Я., Сенчишин В.С., Шарик М.В. (2012) Спосіб наплавлення сталевих дисків. Пат. на корисну модель 72129 UA, МПК В23К 13/00. Заявник і власник Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя.
11. Пулька Ч.В., Шаблій О.М., Гаврилюк В.Я., Сенчишин В.С., Шарик М.В. (2012) Спосіб наплавлення тонких дисків. Пат. на корисну модель 73032 UA, МПК В23К 13/00. Заявник і власник Терноп. над. техн. ун-т ім. І. Пулюя.
12. Юзвенко Ю.А., Гавриш В.А., Марьенко В.А. (1979) Лабораторные установки для оценки износостойкости наплавленного металла. Теоретические и технологические основы наплавки. Свойства и испытания наплавленного металла. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, сс. 23–27.
13. Пулька Ч.В. (1998) Программирование режима нагрева при индукционной наплавке тонких стальных дисков. Автоматическая сварка, 1, 48–50.
14. Шаблій О.М., Пулька Ч.В., Письменний О.С. (2004) Пристрій для регулювання потужності в зоні наплавлення. Деклараційний пат. UA 68940А, 7В23К 13/00.