Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2019 №11 (09) DOI of Article
10.15407/as2019.11.01
2019 №11 (02)

Автоматичне зварювання 2019 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2019, с.3-10

Зварювальне виробництво в економіці України

Г.І. Лащенко
НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» НАН України, м Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@stc-paton.com

Зростання обсягів виробництва і споживання конструкційних матеріалів продовжує залишатися важливою складовою розвитку сучасної економіки. Для стабілізації та зростання української економіки необхідно радикально збільшити споживання металопрокату з акцентом на промислове будівництво, реалізацію масштабних інфраструктурних проектів, важке, енергетичне і транспортне машинобудування. При цьому процеси зварювання, різання, наплавлення і нанесення покриттів є найбільш переважними і поширеними інструментами створення широкого асортименту конкурентоспроможних виробів. У найближчій перспективі для України життєво важливим питанням залишається підтримка в робочому стані різного енергетичного, переробного, видобувного, сільськогосподарського обладнання, обладнання оборонного характеру і об’єктів інфраструктури з метою продовження термінів їх експлуатації на основі використання інноваційних технологій зварювання та металообробки. Бібліогр. 9, рис. 2.
Ключові слова: зварювальне виробництво, національна економіка, металоспоживання, промисловість України, машинобудування та інноваційні технології, малий бізнес

Надійшла до редакції 25.09.2019
Підписано до друку 20.11.2019
 

Список літератури

1. Бернадский В.Н., Маковецкая О.К. (2008) Состояние и перспектива современного рынка сварочной техники. Обзорная информация ИЭС, 2.
2. Лащенко Г.И. (2012) Современные технологии сварочного производства. Киев, Екотехнологія.
3. Ищенко А.Я., Лабур Т.М., Бернадский В.Н. и др. (2006) Алюминий и его сплавы в современных конструкциях. Киев, Экотехнология.
4. Ахонин С.В. (2018) Тенденции развития специальной электрометаллургии титана в Украине. Автоматическая сварка, 11–12, 151–157.
5. Патон Б.Е. (1999) Проблемы сварки на рубеже веков. Автоматическая сварка, 1, 4–14.
6. Мазур А.А., Липодаев В.Н., Пустовойт С.В. и др. (2017) Современное состояние рынка сварочного оборудования и материалов в Украине. Автоматическая сварка, 11, 40–46.
7. (1981) Сварка в СССР. Том 1. Развитие сварочной техники и науки в сварке. Технологические процессы, сварочные материалы и оборудование. Москва, Наука.
8. Шимановский А.В., Гордеев В.Н., Оглобля А.Н. и др. (2001) Техническое состояние строительных металлических конструкций в Украине. Автоматическая сварка, 9, 33–38.
9. Лащенко Г.И. (2009) Сварочное производство и национальная экономика. Сварщик, 1, 34–39.