Eng
Ukr
Rus

Dear Colleagues,

“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Триває друк

2019 №12 (04) DOI of Article
10.15407/as2019.12.05
2019 №12 (06)

Автоматичне зварювання 2019 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2019, с.41-51

Судосконалення головок зварювальних автоматів для орбітального зварювання TIG трубопроводів енергоблоків АЕС

Л.М. Лобанов1, Н.М. Махлін2, В.Є. Водолазський2, В.Є. Попов2, Д.С. Оліяненко2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ДП «НДЦ ЗКАЕ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України». 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: electro@paton.kiev.ua

До точності і надійності виконавчих механізмів сучасних автоматів для орбітального зварювання (GTAW) неповоротних стиків трубопроводів енергоблоків АЕС пред’являється ряд специфічних вимог, зокрема, до найбільших діаметрів планшайб головок зварювальних таких автоматів, на яких розміщуються, як правило, всі або більшість цих механізмів. У даній роботі описані розроблені в НДЦ ЗКАЕ конструкції виконавчих механізмів сучасних автоматів для GTAW неповоротних стиків трубопроводів АЕС. Розроблено механізми затиску (фіксації) головок зварювальних на зварюваній трубі, механізм стабілізації довжини дуги, механізм обертання (обертача) планшайби навколо осі труб, що зварюються, механізм автоматичного регулювання напруги дуги, механізм коливань неплавкого електрода (поперек зварного шва) і механізм подачі присадного дроту. Наведено результати промислової експлуатації деяких розроблених в НДЦ ЗКАЕ автоматів для GTAW, в яких використані описані механізми. Мета цієї роботи — представлення результатів робіт, проведених в НДЦ ЗКАЕ в напрямку створення складових частин автоматів для GTAW неповоротних стиків тонкостінних трубопроводів із сталей аустенітного, перлітного класів, вуглецевих сталей та сплавів кольорових металів (крім алюмінію та його сплавів). Бібліогр. 11, табл. 2, рис. 6.
Ключові слова: дугове автоматичне орбітальне зварювання, неплавкий електрод, інертні гази, головка зварювальна, планшайба, механізми виконавчі, обертач планшайби, коливач неплавкого електрода, присадний дріт

Поступила в редакцию 05.08.2019
Підписано до друку 17.12.2019.
 

Список літератури

1. Букаров В.А. (2002) Технология дуговой автоматической сварки в защитных газах. Сварка в атомной промышленности и энергетике. Труды НИКИМТ. Москва, АТ, Т.1, сс. 149–210.
2. Гриненко В.И., Рощин В.В., Хаванов В.А.. Полосков С.И. (2008) К вопросу об автоматизации сварки монтажных стыков трубопроводов атомных электростанций. Технология машиностроения, 8, 48–51.
3. Полосков С.И., Букаров В.А., Ищенко Ю.С. (2000) Влияние отклонений параметров режима аргонодуговой сварки неповоротных стыков труб на качество сварных соединений. Сварка и смежные технологии. Всероссийская научно-техническая конференция. Сб. докладов. Москва, МЭИ (ТУ), сс. 22–25.
4. Смирнов В.В. (ред.) (1986) Оборудование для дуговой сварки. Справ. пособие. Ленинград, Энергоатомиздат.
5. Махлин Н.М., Коротынский А.Е., Богдановский В.А. и др. (2011) И.А Одно- и многопостовые системы для автоматической сварки неповоротных стыков трубопроводов атомных электростанций. Автоматическая сварка, 11, 34–44.
6. Махлін Н.М., Коротинський О.Є., Свириденко А.О. (2013) Апаратно-програмні комплекси для автоматичного зварювання неповоротних стиків трубопроводів атомних електростанцій. Наука та інновації, 9, 6, 31–45.
7. Махлин Н.М., Попов В.Е., Федоренко Н.С. и др. (2013) Применение автоматической орбитальной сварки при изготовлении чехлов нейтронных измерительных каналов ядерных реакторов. Автоматическая сварка, 6, 29–34.
8. Махлин Н.М., Буряк В.Ю. (2019) Приводы механизмов автоматов для орбитальной TIG сварки стыков металлических трубопроводов энергоблоков АЭС. Там же, 9, 62–69.
9. Гладков Э.А (2006) Управление процессами и оборудованием при сварке. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва, Академия.
10. Гриненко В.И., Хаванов В.А., Белоусов А.Н., Полосков С.И. (2002) Опыт НИКИМТ по созданию оборудования для орбитальной сварки труб в монтажных условиях. Сварка в атомной промышленности и энергетике. Труды НИКИМТ. Москва, АТ, Т.2, сс. 310–339.
11. (2019) http: //www.polysoude.com