Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №12 (05) DOI of Article
10.15407/as2019.12.06
2019 №12 (07)

Автоматичне зварювання 2019 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2019, с.52-60

Вплив екструзійних модифікаторів обмазувальних мас на різнотовщинність електродного покриття

А.Ю. Марченко1, М.Ф. Гнатенко2, М.В. Скорина1


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ООО «ВЕЛМА». 02160, м. Київ, вул. Каунаська, 3

Із застосуванням методу осцилографування сигналів, що генеруються електромагнітним датчиком, через канал якого слідують електроди на виході з обмазувальної головки преса, вивчено вплив екструзійних модифікаторів обмазувальної маси на різнотовщинність покриття при виготовленні дослідних електродів УОНИ 13/55 діаметром 4 мм. Феномен зниження різнотовщинності покриття під впливом модифікаторів (КМЦ, альгинатів, целюлози або кальцинованої соди) пояснюється тим, що разом зі зміною виду та підвищенням вмісту модифікатора поступово збільшується доза, що вводиться в обмазки рідкого скла. Внаслідок гідратування частинок модифікуючих добавок, за рахунок поглинання вологи рідкого скла, воно загущується, його міжзеренні прошарки в обмазувальній масі стовщуються, гамакерівська взаємодія зерен наповнювача послаблюється. Знижується ймовірність виникнення та накопичення пружних напружень в ході екструзійного нанесення обмазки на стрижні. Відповідно зростає здатність потоку обмазки обволікати стрижні при оприсуванні електродів рівномірним концентричним шаром. Бібліогр. 6, табл. 1, рис. 11.
Ключові слова: виробництво покритих електродів, обмазочна маса, разнотолщинність покриття, екструзійні модифікатори, рідке скло, в’язкість обмазки, якість електродів

Поступила в редакцию 17.09.2019
Підписано до друку 17.12.2019.
 

Список літератури

1. Марченко А.Е. (2017) Экспериментальные исследования разнотолщинности покрытия электродов при опрессовке. Автоматическая сварка, 1, 1–9.
2. Бернхардт Э. (1965) Переработка термопластичных материалов. Москва, Химия.
3. Лавренов Л.В., Марченко А.Е., Шкурко С.А. (1975) Особенности адсорбции щелочных силикатов из жидкого стекла мрамором и флюоритом в электродных покрытиях. Автоматическая сварка, 3, 34–38.
4. Марченко А.Е., Скорина Н.В. (2013) Влияние технологических факторов изготовления низководородных электродов на содержание водорода в наплавленном металле. Там же, 8, 14–25.
5. Марченко А.Е., Гнатенко М.Ф., Горшкова С.Д. (1984) Методика оценки теплового размягчения электродных обмазочных масс. Информ. материалы. СЭВ. Координационный центр по проблеме «Развитие науч. основ…», 1, сс. 66–69.
6. Шелепов Е.П. (2000) Печь модели Г-232 для термообработки сварочных электродов. Сборник материалов научно-технического семинара «Электродное производство на пороге нового тысячелетия». Санкт-Петербург, 22–26 мая 2000, г. Череповец, сс. 170–175.