Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №12 (06) DOI of Article
10.15407/as2019.12.07
2019 №12 (01)

Автоматичне зварювання 2019 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2019, с.61-64

Досвід ремонту деталей обладнання енергоблока ТЕС

А.В. Грузевич1, Д.Л. Нікіфоров2
1Трипільська ТЕС. 08720, м. Українка. e-mail: Gruzevich@bigmir.net
2ПАТ «Центренерго». 03022, м. Київ, вул. Козацька 120/4. e -mail: d.l.nikiforov.jsc.ce@gmail.com

Представлена технологія ремонтного зварювання та відновлення працездатності валу регулятора граничного числа обертів автомату безпеки турбоживильного насосу енергоблоку № 1 Трипільської ТЕС. Проаналізовано умови роботи валу регулятора автомату безпеки та причини його пошкодження. Проведена оптимізація параметрів режиму зварювання та термічної обробки валу регулятора зі сталі 40Х. Досліджені мікроструктура та механічні властивості зразків-свідків, а також визначені оптимальні технологічні умови отримання якісного, ремонтного зварного з’єднання. Отримані результати підтверджені успішною експлуатацією турбоагрегату протягом 2743 год. Бібліогр. 7, табл. 3, рис. 5.
Ключові слова: відновлювальний ремонт енергоустаткування, TIG зварювання, зварні з'єднання, термообробка, мікроструктура, механічні властивості

Надійшла до редакції 09.10.2019
Підписано до друку 17.12.2019.
 

Список літератури

1. Косяк Ю.Ф. (1982) Паровая турбина К-300–240 ХТГЗ. Москва, Энергоиздат.
2. Филиппов А.А., Пачурин Г.В., Кузьмин Н.А. (2014) Устойчивость аустенита при разных температурах и механические свойства горячекатаной стали 40Х. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 10, 27-32;
3. Пчелінцев В.О., Говорун Т.П., Раб В.М., Берладір X.В. (2012) Термоциклічна обробка вала зі сталі 40Х відцентрового насоса типу НКВ. Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки, 4, 123-132
4. Васин П.А., Винокуров В.А. (2013) Нанесение защитных и упрочняющих покрытий на сталь 40Х методом электроискрового легирования. Современные техника и технологии. Материалы XIX Международной научно-практической конференции. Томск, сс. 26 – 27.
5. (1988) РД 108.021.112-88 Исправление дефектов в литых корпусных деталях паровых турбин и арматуры методом заварки без термической обработки. НПО «ЦКТИ»
6. (1990) РД 34.17.205-90 Инструкция по приварке штуцеров к колекторам из стали 12Х1МФ аустенитными электродами без термической обработки. ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского.
7. Касаткин С.Б., Мусияченко В. Ф., Смиян О. Д. (1974) Влияние подогрева на распределение водорода в сварном соединении высокопрочной стали. Автоматическая сварка, 5, 72–73.