Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №05 (03) DOI of Article
10.37434/as2020.05.04
2020 №05 (05)

Автоматичне зварювання 2020 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2020, с. 25-30

Підвищення тріщиностійкості бандажованих опорних валків при високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії

С.В. Щетинін, В.І. Щетиніна, С.П. Десятський


Приазовський державний технічний університет. 87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. E-mail: shchetynin.sergey2012@gmail.com

Метою роботи є підвищення тріщиностійкості наплавленого металу і розробка процесу високошвидкісного наплавлення на низькій погонній енергії бандажованих опорних валків. Для досягнення поставленої мети розроблено процес підвищення тріщиностійкості за рахунок високошвидкісного наплавлення бандажованих опорних валків на низькій погонній енергії. Відповідно до рівняння процесу розповсюдження тепла при високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії з підвищенням швидкості наплавлення зменшується тепловкладення, ширина ізотерм плавлення і зона термічного впливу. Розрахунково-експериментальним шляхом встановлено, що при підвищенні швидкості наплавлення в результаті зменшення тепловкладення знижуються деформації і зварювальні напруги, скорочується зона термічного впливу, в якій утворюються холодні тріщини, що запобігає відшаровуванню наплавленого металу. Швидкість розплавлення і кристалізації зростають, зменшується час перебування ванни в рідкому стані, що запобігає витіканню рідкого металу зі зварювальної ванни і покращує формування наплавленого металу. На підставі встановлених закономірностей розроблено процес високошвидкісного наплавлення на низькій погонній енергії, при якому знижуються тепловкладення і зварювальні напруги, скорочується зона термічного впливу і запобігається відшаровування наплавленого металу, підвищуються швидкість розплавлення і кристалізації, зменшується час перебування ванни в рідкому стані і підвищується тріщиностійкість бандажованих опорних валків. Розроблений процес високошвидкісного наплавлення на низькій погонній енергії бандажованих опорних валків забезпечує зниження тепловкладення і зварювальних напруг, зменшення зони термічного впливу, збільшення швидкості розплавлення і кристалізації, підвищення стійкості до утворення тріщин, відсутність відшаровування наплавленого металу та поломок бандажів. Бібліогр. 11, рис. 6.
Ключові слова: високошвидкісне наплавлення на низькій погонній енергії, ізотерми плавлення, тепловкладення, зварювальні напруги, зона термічного впливу, тріщиностійкість, бандажовані опорні валки

Поступила в редакцию 24.10.2019

Список литературы

1. Прохоров Н.Н. (1976) Физические процессы в металле при сварке. Москва, Металлургия.
2. Шоршоров М.Х., Белов В.В. (1972) Фазовые превращения и изменения свойств стали при сварке. Москва, Наука.
3. Махненко В.И. (1976) Расчетные методы исследования китнетики сварочных напряжений и деформаций. Киев, Наукова думка.
4. Махненко В.И., Позняков В.Д., Великоиваненко Е.А. и др. (2009) Риск образования холодных трещин при сварке конструкционных высокопрочных сталей. Автоматическая сварка, 12 , 5–10.
5. Ющенко К.А., Великоиваненко Е.А., Червяков Н.О. и др. (2016) Влияние анизотропии свойств никелевого сплава на напряжения и пластические деформации в зоне сварного шва. Там же, 10 , 3–9.
6. Финкель В.М. (1970) Физика разрушения. Москва, Металлургия.
7. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. (1982) Прочность сварных соединений и деформации конструкций. Москва, Высшая школа.
8. Винокуров В.А., Григорьянц А.Г. (1984) Теория сварочных деформаций и напряжений. Москва, Машиностроение.
9. Рыкалин Н.Н. (1951) Расчет тепловых процессов при сварке. Москва, Машгиз.
10. Волобуев Ю.В., Федоров В.Г., Кулигин Г.Б. (1983) Оценка влияния параметров термического цикла сварки на размер аустенитного зерна в зоне термического влияния сталей типа 12ХН4МА. Сварочное производство, 1 2 , 6–8.
11. Щетинін С.В., Щетиніна В.І. (2019) Спосіб електродугового наплавлення високовуглецевих сталей. Україна Пат. 119594, МПК В23 К 9/04.

Реклама в цьому номері: