Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №07 (05) DOI of Article
10.37434/as2020.07.01
2020 №07 (02)

Автоматичне зварювання 2020 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2020, с. 3-11

Оцінка якості зварних з`єднань високоміцних залізничних рейок сучасного виробництва з урахуванням вимог українського та європейського стандартів

С.І. Кучук-Яценко, Є.В. Антіпін, О.В. Дідковський, В.І. Швець, О.В. Кавуніченко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

На більшості вантажонапружених залізничних магістралях України контактне стикове зварювання є домінуючим процесом з`єднання рейок. Зварювання виконується в спеціальних цехах і польових умовах при спорудженні нових магістралей і ремонті діючих залізничних колій. Технології та обладнання безперервно удосконалюються в зв`язку з застосуванням на залізницях України та інших країн світу нових поколінь високоміцних рейок з підвищеною зносостійкістю, відповідно до вимог до високошвидкісних магістралей. В останнє десятиріччя в розвинених країнах світу переглядають основні стандарти, що регламентують якість рейкових сталей і вимоги до механічних властивостей зварних з`єднань рейок з урахуванням їх використання на вантажонапружених і швидкісних магістралях. Однією з поставлених завдань є адаптація українського стандарту ТУ У 24.1-40075815-002: 2016 (для стаціонарних і мобільних зварювальних машин), що визначає вимоги до якості зварних з`єднань високоміцних рейок, до діючого європейського стандарту EN 14587-1 2007 (для стаціонарних зварювальних машин) та EN 14587-2 2009 (для мобільних зварювальних машин). Бібліогр. 9, табл. 4, рис. 12.
Ключові слова: контактне зварювання, залізничні рейки, високоміцні рейкові сталі, пульсуюче оплавлення, зона термічного впливу, температурні поля, дефекти в рейках, контроль якості, безстикова колія, дефекти в рейках

Надійшла до редакції 24.06.2020

Список літератури

1. Кучук-Яценко С.И. (1992) Контактная стыковая сварка непрерывным оплавлением. Киев, Наукова думка.
2. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Didkovsky, A.V., Shvets, V.I. (2008) Techbology and equipment for flash-butt welding of highstrength rails. The Paton Welding J., 11, 111-120.
3. ТУ У 27.1-40081293-002:2016.-ТУ У 27.1-40081293-002:2016. Рейки нові зварені для залізниць. Дніпропетровське НКТБ КГ філії НДКТІ АТ «Укрзалізниця». [in Ukrainian].
4. (2009) Eurostandard EN_14587-1, -2.
5. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Didkovsky, O.V., Bogorsky, M.V. et al. (2002) Flash-butt welding method. Pat. 46820, Ukraine, Int. Cl. 6B23K11/04, C2, Pat. 2222415, RF (2003); Pat. 6.294.752, USA (20.06.01); Pat. ZL001016772/5 (2004), PRC.
6. Weingrill, L., Enzinger, N. (2017) Temperature Fields evolution during flash-butt welding of railway rails. Materials Science Forum, 879, 2088–2093.
7. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Milenin, A.S., Velikoivanenko, E.A. et al. (2018) Mathematical modeling in continuous flash-butt welding. The Paton Welding J., 10, 2-8.
8. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Shvets, V.I., Didkovsky, A.V. et al. (2013) Defects of joints of high-strength rails produced using flash-butt welding. Ibid., 9, 2-8.
9. Забильский В.В., Никонова Р.М. (2005) Вязко-хрупкий переход в сталях при околосолидусных температурах. Механизм охрупчивания границ зерен. Физика металлов и металловедение, 99, 3, 19.

Реклама в цьому номері: