Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №07 (04) DOI of Article
10.37434/as2020.07.05
2020 №07 (01)

Автоматичне зварювання 2020 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2020, с. 41-47

Вплив вмісту легуючих елементів і термічної обробки на ресурсні характеристики високоміцних колісних сталей при виготовленні залізничних коліс та їх ремонтному наплавленні

О.П. Осташ1, В.В. Кулик1, C.Я. Шипицин2, О.А. Гайворонський3, Р.В. Чепіль1


1Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5
2Фізико-технологічний ін-т металів та сплавів НАН України. 03142, м. Київ, бульв Акад. Вернадського, 34/1
3ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Запропоновано нову концепцію створення сталей для забезпечення високого опору зношуванню і пошкоджуваності поверхні кочення коліс, розроблено вимоги до комплексу механічних характеристик таких сталей та обґрунтовано хімічний склад сталі для залізничних коліс нового покоління, а також режим термічної обробки при їх ремонтному наплавленні. Бібліогр.15, табл. 2, рис. 4.
Ключові слова: високоміцні залізничні колеса, повзун, вищербина, зношування, експлуатаційна надійність

Надійшла до редакції 07.07.2020

Список літератури

1. (2016) ДСТУ ГОСТ 10791-2016. Колеса суцільнокатані. Технічні умови.
2. Ostash, O.P., Anofriev, V.H., Andreiko I.M. et al. (2011) On the concept of selection of steels for high-strength railroad wheels. Materials Science, 48, 6, 697–703.
3. Haivorons`kyi, О.А., Poznyakov, V.D., Markashova, L.І. et al. (2015) Structure and mechanical properties of the heataffected zone of restored railway wheels. Ibid., 51, 4, 563– 569.
4. Kulyk, V.V., Ostash, О.P., Vira, V.V. (2019) Influence of the elevated contents of silicon and manganese on the operating characteristics of high-strength wheel steel. Ibid, 55, 2, 143–151.
5. Бабаскин Ю.З., Шипицын С.Я., Кирчу И.Ф. (2005) Конструкционные и специальные стали с нитридной фазой. Киев, Наукова думка.
6. Бабаченко О.І., Кузьмичов В.М., Книш А.В., Бєсєднов С.В., Рослік О.В., Польський Г.М., Литвиненко П.Л. (2013) Сталь для суцільнокатаних коліс. Українa Пат. на винахід № 101757. Опубл. 25.04.2013; Бюл. № 8.
7. Ostash, O.P., Kulyk, V.V., Lenkovskiy, T.M. et al. (2018) Relationships between the fatigue crack growth resistance characteristics of a steel and the tread surface damage of railway wheel. Archives of Materials Science and Engineering, 90, 2, 49–55.
8. Kulyk V.V., Lenkovskiy T.M., Ostash O.P. (2017) Mode I and mode II cyclic crack resistance of wheel steel. Strength of Materials, 49, 2, 256–262.
9. Осташ О.П., Андрейко І.М., Кулик В.В. (2014) Спосіб оцінювання роботоздатності колісних сталей. Патент України на винахід № 106836. Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.
10. Kulyk, V.V., Shipitsyn, S.Ya., Ostash, O.P. et al. (2018) The joint effect of vanadium and nitrogen on the mechanical behavior of railroad wheels steel. J. of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 89, 2, 56–63.
11. Шипицын С.Я., Осташ О.П., Кулык В.В. и др. (2018) Новая сталь для железнодорожных колес с повышенным ресурсом. Металл и литье Украины, 300-301, 5-6, 52–61.
12. Kulyk, V.V., Shipitsyn, S.Ya., Ostash, O.P. et al. (2019) Mechanical behavior of wheel steels with solid solution and precipitation hardening. Archives of Materials Sci. and Engineering, 95, 2, 49–54.
13. Ostash, O.P., Kulyk, V.V., Poznyakov, V.D. et al. (2017) Fatigue crack growth resistance of welded joints simulating the weld-repaired railway wheels metal. Ibid, 86, 2, 49–55.
14. Ostash, О.P., Kulyk, V.V., Poznyakov, V.D. et al. (2019) Influence of the modes of heat treatment on the strength and cyclic crack-growth resistance of 65G steel. Materials Science, 54, 6, 776–782.
15. Осташ О.П., Гайворонський О.А., Позняков В.Д., Кулик В.В. (2016) Спосіб термічної обробки високоміцних низьколегованих вуглецевих сталей. Українa Пат. на корисну модель № 105440. Опубл. 25.03.2016; Бюл. № 6.

Реклама в цьому номері: