Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №07 (02) DOI of Article
10.37434/as2020.07.03
2020 №07 (04)

Автоматичне зварювання 2020 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2020, с. 25-31

Вплив термічної обробки на структуру і механічні властивості тонколистового алюмінієвого сплаву В1341 та його зварних з`єднань, виконаних TIG зварюванням

Т.М. Лабур, М.Р. Яворська, В.А. Коваль


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Наведено результати дослідження впливу різних операцій термічної обробки на структуру та механічні властивості основного металу і зварних з`єднань тонколистового алюмінієвого сплаву марки В1341 товщиною 1,2 мм, отриманих при ручному аргонодуговому зварюванні неплавким електродом. Встановлена залежність структурного стану металу зварних з`єднань даного сплаву від виду термічної обробки, що впливає на рівень міцності та пластичності. Значний ефект покращення структури та механічних властивостей досягається при проведенні повної термічної обробки, яка включає гартування та штучне старіння сплаву та його з`єднань. Порівняно з режимами штучного старіння такий вид термічної обробки дозволяє отримати стабільну структуру металу, яка характеризується меншими розмірами фазових виділень і включень, що сприяє зростанню рівня міцності за умови збереження показників пластичності. Бібліогр. 8, табл. 2, рис. 4.
Ключові слова: алюмінієвий сплав, ручне аргонодугове зварювання неплавким електродом, присадний дріт, зварні з`єднання, термічна обробка, структура, механічні властивості, дослідження

Надійшла до редакції 08.07.2020

Список літератури

1. Ищенко А.Я., Лабур Т.М. (2013) Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов. Киев, Наукова думка.
2. Клочков Г.Г., Грушко О.Е., Попов В.И. и др. (2001) Структура, технологические свойства и свариваемость листов из сплава В1341Т системы Al–Mg–Cu. Авиационные материалы и технологии, 1, 3–8.
3. Фридляндер И.Н., Грушко О.Е., Шевелева Л.М. (2004) Свойства листов из высокотехнологического сплава В1341. Металловедение и термическая обработка металлов, 12, 3–6.
4. Кривов Г.А. (1997) Технология самолетостроительного производства. Киев, КВІЦ.
5. Рабкин Д.М., Лозовская А.В., Склабинская И.Е. (1992) Металловедение сварки алюминия и его сплавов. Киев, Наукова думка.
6. Коваль В.А., Лабур Т.М., Яворська М.Р. (2020) Властивості з'єднань алюмінієвого сплаву марки В1341Т в умовах TIG зварювання. Автоматичне зварювання, 2, 38–43. 7. ДСТУ ENISO 10042:2015 (ENISO 10042:2005, IDT; ISO 10042:2005, IDT) Зварювання. З'єднання з алюмінію та його сплавів, виконані дуговим зварюванням. Рівні якості залежно від дефектів.
8. Шамрай В.Ф., Гуменников А.Н. Овчинников В.В. и др. (2008) Механические и коррозинные свойства холоднокатанных листов сплава системы Al–Mn. Металловедение и термическая обработка, 3, 633, 28–30.

Реклама в цьому номері: