Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №08 (03) DOI of Article
10.37434/as2020.08.04
2020 №08 (05)

Автоматичне зварювання 2020 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2020, с. 27-31

Особливості отримання біметалевих тонколистових з`єднань Al–Ti методом дифузійного зварювання у вакуумі

Ю.В. Фальченко, Л.В. Петрушинець, Є.В. Половецький
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Приведено результати досліджень ефективності застосування технології дифузійного зварювання в вакуумі для отримання тонколистового біметалу алюміній-титан розміром 120×120 мм. Досліджено влив параметрів зварювання на мікроструктуру та механічні властивості з`єднань. Встановлено, що зварювання матеріалів з фольги ускладнене внаслідок її низької деформаційної здатності. Використання при зварюванні в якості «активаторів» термічно стійких порошків з SiC та WC не дозволяє отримати якісні з`єднання через впровадження твердих часточок в матеріал, що зварюється, та утворення дефектів у вигляді наскрізних отворів. Показано, що використання сталевої сітки для активації пластичної деформації на контактних поверхнях фольги дозволяє суттєво знизити тиск зварювання та отримати бездефектні з`єднання між титаном та алюмінієм, з вищими в 1,7 рази значеннями міцності у порівнянні з шаруватими з`єднаннями Al+Ti, отриманими без використання сітки. Бібліогр. 12, табл. 1, рис. 6.
Ключові слова: алюміній, титан, фольга, біметалеві з`єднання, дифузійне зварювання

Надійшла до редакції 07.07.2020

Список літератури

1. Петрушинець Л. В., Фальченко Ю. В., Федорчук В. Є., Шинкаренко В. С. (2018) Можливості виготовлення зварних трьохслойних сотових панелей з алюмінієвих сплавів. Автоматическая сварка, 7, 31-36.
2. Башурин А.В., Мастихин Е.Ю., Колмыков В.И. (2010) Диффузионная сварка пустотелых биметаллических панелей. Заготовительные производства в машиностроении, 1, 13–15.
3. Kim, J.S., Park, J., Lee, K.S. et al. (2016) Correlation between bonding strength and mechanical properties in Mg/ Al two-ply clad sheet. Metals and Materials International, 22, 771–780.
4. Ma, M., Huo, P., Liu, W.C. et al. (2015) Microstructure and mechanical properties of Al/Ti/Al laminated composites prepared by roll bonding. Materials Science and Engineering: A, 636, 301–310.
5. Zhang, B., Kou, Y., Xia, Y.Y., Zhang, X. (2015) Modulation of Strength and Plasticity of Multiscale Ni/Cu Laminated Composites. Materials & Design, 636, 216–220.
6. Patselov, A., Greenberg, B., Gladkovskii et al. (2012) Layered Metal-intermetallic Composites in Ti–Al System: Strength Under Static and Dynamic Load. AASRI Procedia, 3, 107–112.
7. Hailiang, Yu, Cheng, Lu, A. Kiet Tieu et al. (2016) Annealing effect on microstructure and mechanical properties of Al/Ti/ Al laminate sheets. Materials Science & Engineering A, 13, 195–204.
8. Falchenko, Yu.V., Petrushynets, L.V., Polovetskii E.V. (2020) Peculiarities of producing layered metal composite materials on aluminium base. The Paton Welding J., 4, 9–18.
9. Лебедев Н.В., Агольцов А.Я., Семочкин А.Н. (1980) Сварка давлением алюминиевой фольги с медной. Вопросы атомной науки и техники, 1, 163–166.
10. Карпачев Д.Г., Доронъкин Е.Д., Цукерман С.А. и др. (2001) Цветные металлы и сплавы. Справочник. Нижний Новгород, Вента-2.
11. Козаков Н.Ф. (1968) Диффузионная сварка в вакууме. Москва, Машиностроение.
12. Григоренко Г.М., Половецкий Е.В., Фальченко Ю.В. и др. (2012) Влияние температуры подогрева на структуру биметаллических соединений АМг6 в твердом состоянии с ВТ6 способом ДСВ. Современная электрометаллургия, 4, 37–41.

Реклама в цьому номері: