Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №08 (02) DOI of Article
10.37434/as2020.08.03
2020 №08 (04)

Автоматичне зварювання 2020 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2020, с. 20-26

Застосування плазмово-порошкових та електродугових покриттів для підвищення трибокорозійної стійкості сталей у агресивних середовищах

В.І. Похмурський1, М.С. Хома1, І.О. Рябцев2, Є.Ф. Перепльотчіков2, В.А. Винар1
1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: khomams@gmail.com
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено корозійні та трибокорозійні характеристики плазмово-порошкових та електродугових покриттів на трубних сталях у хлоридвмісних середовищах з сірководнем та амонієм. Встановлено, що корозійна стійкість покриттів, нанесених методом плазмово-порошкового наплавлення і електродугового напилення, зростає зі збільшенням рН розчину. Показано, що найстійкішими до корозійно-механічного руйнування у даних середовищах виявилися покриття, які були наплавлені плазмовим методом порошком сплаву 08Х17Н35С3Р. Встановлено, що електродугові покриття, напилені з порошкового дроту 75X19Р3С2, знижують густину струму корозії вуглецевих сталей у сірководневому розчині на 40 %. У цьому ж середовищі на поверхні покриттів формуються сульфідні сполуки, які при терті виконують роль твердої змазки, що сприяє зниженню зносу матеріалу на 40…42 %. Електродугові покриття з порошкового дроту 75Х19Р3С2 запропоновано використовувати для відновлення пошкоджених поверхонь деталей та їх захисту від корозійноабразивного зношування у сірководневих середовищах. Бібліогр. 14, табл. 5, рис. 4.
Ключові слова: плазмово-порошкове наплавлення, електродугові покриття, корозія, трибокорозія, хлориди, сірководень, амоній

Надійшла до редакції 07.05.2020

Список літератури

1. Landolt, D., Mischler, S. (2011) Tribocorrosion of passive metals and coatings. Woodhead Publishing Limited.
2. Хома М.С., Рацька Н.Б., Івашків В.Р. та ін. (2019) Корозійні і трибокорозійні властивості плазмових покриттів на основі заліза, нікелю і хрому в середовищах, що містять сірководень, хлориди та аміак. Наукові нотатки, 66, 356–361.
3. Student, M., Veselivska, H., Gvozdecki, V. et al. (2008) Corrosion-mechanical resistance of arc-sprayed coatings made from cored powders. Ukrainian J. of Mechanical engineering and materials science, 4, 1, 12–20.
4. Гладкий П.В., Переплетчиков Е.Ф., Рябцев И.А. (2007) Плазменно-порошковая наплавка. Киев, Экотехнология.
5. Перепльотчіков Є., Василів Х., Винар В. та ін. (2018) Плазмово-порошкове наплавлення високолегованих сплавів на основі заліза, хрому і нікелю на низьколеговані конструкційні сталі з метою підвищення їх зносотривкості. ФХММ, 3, 81–88.
6. Похмурська Г.В., Студент М.М., Похмурський В.І. (2017) Газотермічні покриття: навчальний посібник. Львів, Простір-М.
7. Pokhmurskyi, V., Student, M., Gvozdeckii, V. et al. (2013) Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures. J. of Thermal Spray Technology, 22, 5, 808–819.
8. Wielage, B., Pokhmurska, H., Student, M. et al. (2013) Ironbased coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures. Surface and coating technology, 220, 27–35.
9. Bolelli, G., Milanti, A., Lusvarghi, L. et al. (2016) Wear and impact behaviour of High Velocity Air-Fuel sprayed Fe–Cr–Ni–B–C alloy coatings. Tribology International, 95, 372–390.
10. Bobzin, K., Zhao, L., Öte, M., Königstein, T. (2017) Novel Fe-based wear and corrosion resistant coatings by three-cathode plasma technology. Ibid, 318, 288–292.
11. Игнатович С.Р., Закиев И.М. (2011) Универсальный микро/нано-индентор «Микрон-гамма». Заводская лаборатория, 77, 1, 61–67.
12. Закалов О.В., Закалов І.О. (2011) Основи тертя і зношування в машинах: навчальний посібник. Тернопіль, Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя.
13. Khoma, M.S., Ivashkiv, V.R., Chuchman, M.R. et al. (2018) Corrosion cracking of ferrite-pearlitic steels of different structure in the hydrogen sulfide environment under static load. Procedia Structural Integrity, 13, 2184–2189.
14. Хома М.С., Івашків В.Р., Галайчак С.А. (2019) Вплив структури сталей на корозію, наводнювання та корозійне розтріскування у сірководневих середовищах. Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2, 121–125.

Реклама в цьому номері: