Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №08 (06) DOI of Article
10.37434/as2020.08.07
2020 №08 (08)

Автоматичне зварювання 2020 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2020, с. 45-50

Використання магнітно-імпульсного зварювання для з`єднання пластин з однорідних та різнорідних сплавів

М.А. Полєщук, І.В. Матвеєв, В.О. Бовкун, Л.І. Адєєва, А.Ю. Тунік
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В роботі проаналізовано поточний стан та підтверджена актуальність досліджень процесу магнітно-імпульсного зварювання пласких деталей з однорідних та різнорідних металів. Наведено результати досліджень можливості здійснення магнітно-імпульсного зварювання пласких зразків на модифікованій серійній установці Н-126А за допомогою експериментального плаского прямокутного індуктора. Наведена схема процесу. Описана технологія отримання з`єднань пласких металевих деталей товщиною 1,0…1,5 мм з однорідних матеріалів зі сплавів алюмінію А5Н та АМГ2, а також з різнорідних – міді, сплаву А5Н та сплаву АМГ2 з нержавіючою сталлю 12Х18Н10Т (нагартованою). Проведені металографічні дослідження показали, що загальним для МІЗ однорідних і різнорідних металів є специфічне з`єднання зварювальних пластин в зонах (ділянках), рівновіддалених від центру плаского витка індуктора. Товщина рухомих пластин зменшується, а мікротвердість в зонах зварювання зростає. Зафіксовано якісне зварювання в межах двозонової форми з`єднання. Якість зварного з`єднання оцінювалося за результатами випробувань на механічну міцність. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 9.
Ключові слова: магнітно-імпульсне зварювання, холодне зварювання, зварювання у твердому стані, мікроструктура, мікротвердість

Надійшла до редакції 07.05.2020

Список літератури

1. https://app.aws.org/wj/supplement/WJ_2015_08_s257.pdf
2. Miranda, R.M., Tomás, B., Santos, T.G., Fernandes, N. Magnetic pulse welding on the cutting edge of industrial applications. http://www.scielo.br/pdf/si/v19n1/a09v19n1.pdf
3. Dana: Magnetic-pulse welding. November 06, 2000. https://europe.autonews.com/article/20001106/ANE/11060872/dana-magnetic-pulse-welding
4. The next wave in manufacturing. Solid state cold welding. Automotive industries. October, 2007. http://www.ai-online. com/Adv/Previous/show_issue.php?id=1982
5. André Cereja et al. The JOIN`EM Project: How to join dissimilar metals with electromagnetic welding. https://www.machinedesign.com/mechanical/join-em-project-how-join-dissimilar-metals-electromagnetic-welding, http://join-em.eu/
6. Program Horizon 2020. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
7. Zhang, Y., L`Eplattenier, P., Daehn, G.S., Babu, S. (2009) Numerical simulation and experimental study for magnetic pulse welding process on AA6061-T6 and Cu101 sheet. ASM International, 715–720.
8. Aizawa T., Okogawa K., Yoshizawa M., Henmi N. (2001) Impulse magnetic pressure seam welding of aluminium sheets. Impact Eng. Appl., 827–32.
9. Aizawa, T. (2004) Methods for electromagnetic pressure seam welding of Al/Fe sheets. Weld. Int., 18, 11, 868–72.
10. Kore, S.D., Date, P.P., Kulkarni, S.V. (2007) Effect of process parameters on electromagnetic impact welding of aluminum sheets. International J. of Impact Engineering, 34, 1327–1341.

Реклама в цьому номері: