Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №08 (07) DOI of Article
10.37434/as2020.08.08
2020 №08 (01)

Автоматичне зварювання 2020 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2020, с. 51-53

Зварювання вибухом мідно-алюмінієвих труб за «зворотньою схемою»

П.С. Шльонський
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено зварювання вибухом по «зворотній схемі» трубних заготовок з міді і алюмінію з зовнішнім діаметром 36 мм і довжиною 200 мм. Для зварювання по даній схемі, в якості наповнювача-опори для внутрішньої (мідної) труби використовували сталевий стрижень меншого діаметру, ніж діаметр цієї труби, а зазор заповнювали легкоплавким сплавом Вуда. Бібліогр. 6, рис. 4.
Ключові слова: зварювання вибухом, «зворотна схема», біметалеві труби, мідь, алюміній

Надійшла до редакції 19.06.2010

Список літератури

1. Чугунов Е.А., Кузьмин С.В., Лысак В.И. и др. (2001) Энергосберегающие композиционные элементы токоподводящих узлов силовых электрических цепей. Энергетик, 9, 13–15.
2. Лысак В.И., Кузьмин С.В. (2005) Сварка взрывом. Москва, Машиностроение.
3. Чувичилов В.А. (2005) Исследование и разработка технологии изготовления сваркой взрывом композитов электротехнического назначения с двусторонней симметричной плакировкой. Авт. реф. дис. … канд. техн. наук. Волгоград.
4. Пеев А.П. (2001) Разработка технологических процессов изготовления сваркой взрывом медно-алюминиевых элементов токоподводящих узлов для предприятий энергетики и электрометаллургии. Авт. реф. дис. … канд. техн. наук. Волгоград.
5. Конон Ю.А., Первухин Л.Б., Чудновский А.Д. (1987) Сварка взрывом. Москва, Машиностроение.
6. Малахов А.Ю., Сайков И.В., Первухин Л.Б. (2016) Особенности сварки взрывом труб по «обратной схеме». Вестник Тамбовского университета. Сер.: Естественные и технические науки, 21, 3, 1139–1141.

Реклама в цьому номері: