Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №10 (03) DOI of Article
10.37434/as2020.10.04
2020 №10 (05)

Автоматичне зварювання 2020 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2020, с. 21-25

Розробка технологій і матеріалів для електроіскрового нанесення покриттів з метою підвищення терміну експлуатації і надійності деталей технологічного і енергетичного обладнання та інструментів

М. С. Стороженко, О. П. Уманський, В. Є. Шелудько, Ю. В. Губін, Т. В. Курінна
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. 03068, м. Київ, вул. Кржижановського 3. E-mail: storozhenkomary@ukr.net

Встановлено, що технологія електроіскрового легування є перспективним методом зміцнення та відновлення деталей та технологічного та енергетичного обладнання: валів насосів та електродвигунів, робочих коліс, корпусів насосів, центрифуг, ін. Для підвищення ефективності запропонованої технології створено ряд електродних матеріалів FeNiSi–Cr3C5, WC–TiC–Mo2C–Co–Cr та WC–TiC–Co–Cr–Ni–Al, ТіС–(Fe–Cr–Si–Al), NiCrBCuC–WC, FeNiCrBSiC–TiB2 та FeNiCrBSiC–CrB2, які пройшли апробацію на промислових підприємствах України. Виявлено, що застосування розроблених електродів дозволяє одночасно підвищити технологічність процесу електроіскрового легування та збільшити ресурс деталей технологічного обладнання в 2,0…2,5 рази. Бібліогр. 10, рис. 4.
Ключові слова: електроіскрове зміцнення, покриття, зносостійкість, самофлюсівний сплав, диборід титану


Надійшла до редакції 28.09.2020

Список літератури

1. Holmberg K., Matthews A. (2009) Coatings Tribology: Properties, Mechanisms, Techniques and Application in Surface Engineering. Swizereland, Elsevir.
2. Wu. X. (2004) Erosion-corrosion of various oil-refining materials in naphthenic acid. Wear, 256, 133–144.
3. Верхотуров А. Д., Подчерняева И. А., Прядко Л. Ф., Егоров Ф. Ф. (1988) Электродные материалы для электроискрового легирования. Москва, Наука.
4. Бовкун Г. А., Ткаченко Ю. Г. Юрченко Д. З. (1983) Безвольфрамовые электродные материалы для электроискрового легирования металлических поверхностей. Электрофиз. обработка материалов, 5, 27–29.
5. Тарельник В. Б., Паустовский А. В., Ткаченко Ю. Г. и др. Электродные материалы, композиционные и многослойные электроискровые покрытия из сплавов систем Ni– Cr, WC–Co и металлов. Порошковая металлургия, 9/10, 100–115.
6. Paustovskii A. V., Tkachenko Yu.G., Khristov V. G. et al. (2016) Materials for the Electrospark Strengthening and Reconditioning of Worn Metal Surfaces. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 1, 14–22.
7. Тарельник В. Б., Паустовский А. В., Ткаченко Ю. Г. (2017) Электроискровые покрытия на стальной основе и контактной поверхности для оптимизации рабочих характеристик баббитовых подшипников скольжения. Электронная обработка материалов, 1, 37–46.
8. Тарельник В. Б., Паустовский А. В., Ткаченко Ю. Г. и др. (2017) Электроискровое легирование графитом стальных поверхностей: технология, свойства, применение. Электронная обработка материалов. 4. 1–10.
9. Ткаченко Ю. Г., Юрченко Д. З., Тимофеева И. И., Бритун В. Ф. (2018) Влияние состава электродов из сплавов системы TiC–(FeCr–Al–Si) на формирование, фазовый состав и свойства износо- и жаростойких элетроискровых покрытий на стали. Порошковая металлургия, 7/8, 119–129.
10. Уманський О. П., Стороженко М. С., Тарельник В. Б. та ін. (2020) Особливості формування електроіскрових покриттів системи NiFeCrBSiC–MeB2 на сталі. Порошкова металургія, 1/2, 86–95.

Реклама в цьому номері: