Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №03 (04) DOI of Article
10.37434/as2021.03.05
2021 №03 (06)

Автоматичне зварювання 2021 #03
Журнал «Автоматичне зварювання», № 3, 2021, с. 29-34

Дослідження температурного стану мідних пластин у зоні швів при зварюванні тертям з перемішуванням

М.А. Полєщук, А.В. Шевцов, І.В. Доценко, В.М. Теплюк, О.В. Колісніченко, Л.М. Малахова
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

За допомогою хромель-алюмелевих термопар досліджено температурний стан мідних пластин товщиною 10 мм при імітації процесу зварювання тертям з перемішуванням. Термопари приварювались в глухих отворах, розташованих уздовж лінії переміщення зварювального інструмента, що дозволило фіксувати температуру міді в момент формування зварних швів при різних режимах зварювання. У дослідженому діапазоні зміни технологічних параметрів на температуру металу в основному впливає площа взаємодії робочої поверхні зварювального інструмента з пластиною, а частота обертання інструмента впливає несуттєво. В момент утворення зварювальних швів температура металу при різних режимах змінювалась від 528 до 980 °С. Бібліогр. 13, табл. 3, рис. 3.
Ключові слова: зварювання тертям з перемішуванням, мідні пластини, термопари, зварювальні шви, температура формування


Надійшла до редакції 02.02.2021

Список літератури

1. Thomas W.M. (1991) Friction stir butt welding. Pat. 9125978.8 GB, Publ. 01.12.91.
2. Dawes C., Thomas W. (1995) TWI Bull., 6, Nov/Dec.
3. Savolainen K. (2012) Doctoral Dissertation «Friction stir welding of copper and microstructure and properties of the weld». Aalto University publication series 13/2012.
4. Manish P. Meshram, Basanth Kumar Kodli, Suhash R. (2014) Dey «Friction stir welding of austenitic stainless steel by pcbn tool and its joint analyses». 3rd International Conference on Materials Processing and Characterization (ICMPC 2014).
5. Brian T. Thompson. (2010) THESIS «Tool Degradation Characterization in the Friction Stir Welding of Hard Metals». The Ohio State University.
6. De P.S., Kumar N., Mishra R.S. (2005) Fundamentals of Friction Stir Welding. ASM Handbook. 6A, 186–199.
7. Hwang Y.M., Fan P.L., Lin C.H. (2010) Experimental study on Friction Stir Welding of copper metal». J. of Materials Processing Technology, 210, 1667–1672.
8. Павлова В.И., Алифиренко Е.А., Осокин Е.П. (2009) Исследование температурно-временных условий сварочного нагрева, структуры и свойств металла стыковых соединений из алюминиево-магниевого сплава, выполненных сваркой трением с перемешиванием». ISSN 1994-6716. Вопросы материаловедения, 4, 60. ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург.
9. Григоренко Г.М., Полещук М.А., Адеева Л.И. и др. (2016) Особенности структуры соединений материалов Cu–Cu, Ni–Cu, сталь–Cu, полученных внахлест способом сварки трением с перемешиванием. Автоматическая сварка, 5-6, 82–87.
10. Красновский К., Хохлова Ю.А., Хохлов М.А. (2019) Влияние формы инструмента для сварки трением с перемешиванием на физико-механические свойства сварных соединений алюминиевого сплава EN AW 6082-T6. Там же, 7, 9–15.
11. Григоренко Г.М., Адеева Л.И., Туник А.Ю. и др. (2015) Восстановительный ремонт слябовых медных кристаллизаторов МНЛЗ. Структура и свойства металла в зоне соединения. Современная электрометаллургия, 1, 44–49.
12. Григоренко Г.М., Адеева Л.И., Туник А.Ю. и др. (2014) Особенности структуры сварных соединений металлов с различной растворимостью элементов в твердой фазе, полученных сваркой трением с перемешиванием. Автоматическая сварка, 4, 13–23.
13. https://www.bnl.gov/magnets/Staff/Gupta/cryogenic-datahandbook/ Section 15.pdf.

Реклама в цьому номері: