Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №07 (01) DOI of Article
10.37434/as2021.07.02
2021 №07 (03)

Автоматичне зварювання 2021 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2021, с. 9-14

Вплив концентрації кисню в аргоні на властивості і колір поверхні зварних швів при TIG зварюванні титану

В.П. Прилуцький, І.К. Петриченко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Приведені результати досліджень процесу утворення газонасиченого шару на поверхні зварного шва при випадковому порушенні умов захисту аргоном (під насадкою) при TIG зварюванні титана ВТ1-0. Встановлено, що зміна вмісту кисню в аргоні захисної насадки в межах 0,024...1,18 об. % призводить до зміни кольору ділянки поверхні шва, який утворюється. Показано, що кожному кольору відповідає певна глибина газонасиченого шару, що досягає 0,25 мм. Встановлена кореляційна залежність: колір поверхні шва – товщина газонасиченого шару – вміст кисню в захисній насадці. Результати газового аналізу і механічних випробувань зварних швів показують, що кисень і азот повітря в аргоні захисної насадки практично не взаємодіють в процесі зварювання з розплавленим металом зварювальної ванни. Тому кількісні показники властивостей металу швів знаходяться на рівні властивостей металу швів, отриманих в стандартних умовах. Для підвищення експлуатаційної надійності зварних вузлів з кольоровою поверхнею ділянки шва запропоновано видаляти її залежно від кольору на глибину в межах від 0,10 до 0,25 мм. Бібліогр. 9, табл. 2, рис. 6.
Ключові слова: аргонодугове зварювання (TIG), сплав титана ВТ1-0, колір поверхні зварних швів, порушення захисту аргоном, властивості металу швів


Надійшла до редакції 05.05.2021

Список літератури

1. Гуревич С.М., Замков В.Н, Блащук В. Е. и др. (1986). Металлургия и технология сварки титана и его сплавов. 2-е изд. Киев, Наукова думка.
2. Richardson, L.S., Grant, H.I. (1954) Reaction of oxygen and nitrogen with titanium from 700° to 1050°. J. Metals, 1, 69–70.
3. Бай А.С., Лайнер Д.И., Слесарева Е.Н., Цыпин М.И. (1978). Окисление титана и его сплавов. Москва, Металлургия.
4. Mitra, T.K., Venkataraman, G. (1996). Effect of shielding on the properties titanium welds. WRI Journal, 17, 4, 117–121.
5. Mc Cue Don, Irving, B. (1999). Gas tungsten arc welding: It’s built handle titanium. Welding J., 11, 31–36.
6. Dennis D. Harwig. (1999). Achieving high – quality titanium arc welds. Practical welding today (EWI Update), 1/2, 48–50.
7. Прилуцький В.П., Єрошенко Л.Є. (2021). Вплив умов захисту зварювальної ванни аргоном на властивості швів при TIG зварюванні титану. Автоматичне зварювання, 6, 39–43. DOI: https://doi.org/10.37434/as2021.06.06
8. ГОСТ Р ИСО 15614-5-2009. Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 5. Дуговая сварка титана, циркония и их сплавов (Переиздание).
9. Грабин В.Ф. (1975). Основы металловедения и термической обработки сварных соединений из титановых сплавов. Киев, Наукова думка.

Реклама в цьому номері: