Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №07 (02) DOI of Article
10.37434/as2021.07.03
2021 №07 (04)

Автоматичне зварювання 2021 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2021, с. 15-20

Вакуумне паяння різнорідних з’єднань ковар–молібден

С.В. Максимова, П.В. Ковальчук, В.В. Воронов
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

На підставі проведених досліджень встановлено особливості розтікання припоїв системи Cu–Mn–Co по молібдену і Ковару. Мікрорентгеноспектральним аналізом визначено, що при розтіканні відбувається зональна кристалізація краплі припою на підкладці основного металу: по зовнішньому периметру краплі формуються явно виражені ділянки твердого розчину на основі міді (Cu–12,92Mn–4,69Co), а в центральній зоні краплі кристалізуються дендрити твердого розчину на основі марганцю, які характеризуються більш високою температурою плавлення. Експериментально доведено, що підвищення температури нагріву сприяє збільшенню площі розтікання припою за рахунок покращання розтікання твердого розчину на основі міді. Встановлено, що в паяному шві різнорідних з’єднань Ковар–молібден формується твердий розчин на основі міді, а на міжфазній границі молібден–припій кристалізується реакційний шар (шириною біля 1 мкм) на основі молібдену, який збагачений кобальтом (15,80 %), марганцем (14,12 %) та містить незначну кількість міді (1,63 %). Внаслідок механічних випробувань напускних пластинчастих паяних з’єднань Ковар–молібден в умовах статичних навантажень при кімнатній температурі руйнування відбувається частково по паяному шву і частково по основному металу–молібдену. Бібліогр. 14, табл. 2, рис. 6.
Ключові слова: Ковар, молібден, вакуумне високотемпературне паяння, різнорідні з’єднання, сплави системи мідь–марганець–кобальт, мікроструктура, міцність, розтікання


Надійшла до редакції 26.05.2021

Список літератури

1. Титц Т., Уилсон Дж. (1969) Тугоплавкие металлы и сплавы. Пер. с англ. Новикова П.К., Новиков И.И. (ред.). Москва, Металлургия.
2. Гуревич С.М., Нероденко М.М., Харченко Г.К. и др. (1982) Металлургия и технология сварки тугоплавких металлов и сплавов на их основе. Киев, Наукова думка.
3. Єрмолаєв Г.В., Квасницький В.В., Квасницький В.Ф. та ін. (2015) Паяння матеріалів. Підручник. Хорунов В.Ф., Квасницький В.Ф. (ред.). Миколаїв, НУК.
4. Liu, G.W., Valenza, F., Muolo. M.L. et al. (2010) SiC/SiC and SiC/ Kovar joining by Ni–Si and Mo interlayers. J Mater Sci, 45, 4299– 4307. DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-010-4337-3
5. Kumar, S., Upadhyay, A., Dinesh Kumar, P., Agarwal, A. (2015). Vacuum Brazing of Molybdenum–Kovar and Evaluation of its Joint Strength. MSF 830–831, 282–285. DOI: https:// doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.830-831.282
6. Chen, G., Yin, Q., Guo, C. et al. (2019) Beam deflection effects on the microstructure and defect creation on electron beam welding of molybdenum to Kovar. Journal of Materials Processing Technology, 267, 280–288. DOI: https://doi. org/10.1016/j.jmatprotec.2018.12.017
7. (1983) Прецизионные сплавы: Справочник. Молотилов Б.В. (ред.). 2-е изд. Москва, Металлургия.
8. Бутурля Є.А., Бугаєнко Б.В., Петренко Л.М., Голуб Д.М. (2019) Особливості активного паяння кераміки з металами. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 1, 45, 38–42.
9. (1997) Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник. Под ред. Лякишева Н.П. (ред.) в 3 т. Т. 2. Москва, Машиностроение.
10. Chen, G., Yin, Q., Dong, Z. et al. (2020) Microstructure evolution analysis for the reaction interface between molybdenum and Kovar acquired by electron beam weldingbrazing. Materials Characterization, 171. DOI: https://doi. org/10.1016/j.matchar.2020.110781
11. Фавстов Ю.К., Шульга Ю.Н., Рахштадт А.Г. (1980) Металловедение высокодемпфирующих сплавов. Москва, Металлургия.
12. Красовський В.П., Габ І.І., Стецюк Т.В., Красовська Н.О. (2017) Змочування кварцового скла легкоплавкими припійними розплавами. Адгезия расплавов и пайка материалов, 50, 18–27.
13. Дриц М.Е. (1979) Двойные и многокомпонентные системы на основе меди. Справочник. Москва, Наука.
14. Максимова С.В., Ковальчук П.В., Воронов В.В. (2019) Вплив кобальту на структуру і технологічні властивості сплавів системи Cu–Mn. Металофіз. новітні технології, 41, 10, 1365–135. DOI: https://doi.org/10.15407/ mfint.41.10.1365

Реклама в цьому номері: