Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №08 (02) DOI of Article
10.37434/as2021.08.03
2021 №08 (04)

Автоматичне зварювання 2021 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2021, с. 14-17

Розробка технології наплавлення робочого шару змінного складу на обтискні прокатні валки

Л.К. Лещинський, В.П. Іванов, В.М. Матвієнко, К.К. Степнов, Є.І. Воз`янов
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України. 87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. E-mail: ivanov_v_p@pstu.edu

Показано, що розробка технології наплавлення на обтискні валки робочого шару змінного по довжині бочки складу і механічних властивостей дозволяє звести до мінімуму нерівномірність зносу, особливо на ділянці з його найбільшою глибиною. Застосування цієї технології передбачає використання системи управління, що забезпечує роздільне регулювання приводом подачі кожного з електродів. Показано, що при наплавленні обтискних валків шаром змінного складу системи легування C–Cr–Mo–V зміст елементів доцільно обмежити межами 15Х3ГСМФ – 24Х4МФБС. Показано, що реалізація технології наплавлення робочого шару змінного складу на обтискні валки здійснюється шляхом подачі в загальну зварювальну ванну двох стрічкових електродів ЛН-15Х3ГСМФ та ЛН-24Х4МФБС. Встановлено, що для отримання необхідного закону зміни складу шару по довжині бочки співвідношення швидкостей подачі стрічкових електродів змінюють відповідно до показника вуглецевого еквівалента металу стрічкових електродів. Показано, що при експлуатації горизонтальних валків стану слябінг, наплавлених шаром змінного складу, знижується нерівномірність зносу бочки, а також підвищується напрацювання валків на 1 мм зносу робочого шару. Бібліогр. 9, табл. 3, рис. 2.
Ключові слова: наплавлення, робочий шар, змінний хімічний склад, вуглецевий еквівалент, стрічкові електроди, обтискний прокатний валок, нерівномірний знос, закон змінення твердості


Надійшла до редакції 01.07.2021

Список літератури

1. Рябцев И.А., Кондратьев И.А., Васильев В.Г. и др. (2010) Исследование структуры и эксплуатационных свойств наплавленного металла для восстановления и упрочнения прокатных валков. Автоматическая сварка, 7, 14–18.
2. Рябцев И.А., Бабинец А.А., Гордань Г.Н., Рябцев И.И. и др. (2013) Структура многослойных образцов, имитирующих наплавленные инструменты для горячего деформирования металлов. Там же, 9, 43–47.
3. Матвиенков С.А., Шебаниц Э.Н., Мурашкин А.В. и др. (2012) Наплавка рабочих и опорных валков с применением керамического флюса И-КФ-45-65 на ММК им. Ильича. Металл и литье Украины, 2-3, 50–54.
4. Иванов В.П., Лещинский Л.К., Щербаков С.В. (2019) Моделирование технологии наплавки износостойкого слоя переменного химического состава. Автоматическая сварка, 11, 40–45.
5. Corbett, R. (1990) Rolls for Metalworking Industries. Warrendale, Iron & Steel Society.
6. Рябцев И.А., Сенченков И.К. (2013) Теория и практика наплавочных работ. Киев, Экотехнология.
7. Самотугин С.С., Лаврик В.П., Лещинский Л.К., Соляник Н.Х. (2001) Плазменная обработка экономнолегированного теплостойкого наплавленного металла. Проблемы спецэлектрометаллургии, 2, 26–31.
8. Лещинский Л.К., Иванов В.П., Маслов А.А., Краева Л.В. и др. (1997) Электродная лента для наплавки. Пат. RU 2087589, С23С 30/00, В23К 020/227.
9. Бойко В.С., Степнов К.К., Шебанiц Е.М. та iн. (2003) Електродна стрiчка для наплавлення. Пат. UA 62591, В23К 35/00.

Реклама в цьому номері: